Annons

Bra resultat för telaprevir mot hepatit C

Företaget Vertex läkemedelskandidat telaprevir har visat på goda
resultat hos patienter med hepatit C.  Preparatet väcker hopp för
patienter som inte svarat på traditionell behandling mot viruset.

3 nov 2008, kl 13:07
0

Annons

Tidigare studier har visat att telaprevir i kombination med standardbehandling med ribavrin och pegylerat interferon, peg-INF, minskar virusnivåerna mer effektivt än med enbart standardbehandling hos patienter med hepatit C.  Nu verkar det som att patienter som inte blir hjälpta av den vanliga behandlingen, svarar bra på teleprevir.

Telaprevir är en proteashämmare som utvecklats i samarbete av företagen Vertex Pharmaceuticals och Tibotec. Inom ramen för studien Prove 3, behandlades 453 patienter med HCV genotyp 1 med teleprevir. Hos hälften av de som inte svarat på tidigare standardbehandling sjönk virusnivåerna till en icke-mätbar nivå efter 12 veckors behandling med telaprevir. 12 veckor efter avslutad behandling var virusnivåerna fortfarande låga, visar data som presenteras på ett möte med American Association for the Study of Liver Diseases som hålls i San Francisco i veckan.

En annan studie undersökte om telaprevir var effektivt om det gavs två gånger om dagen istället för tre som tidigare gjorts. Resultaten visade ingen skillnad i effektivitet i de båda grupperna vilket tyder på att behandlingen kan ges två gånger om dagen. Nästa år kommer fas-3 studier att inledas i både Europa och i USA. Hälften av patienterna att få en kombination med ribavrin och peg-IFN och hälften kommer få kombinationen tillsammans med telaprevir.

Andra proteashämmare mot hepatit C är också under utveckling. Bland annat Schering-Plough bedriver just nu kliniska prövningar med preparatet boceprevir.