Annons

Behandling av diabetes
följer rekommendationer

Kostnaderna för teststickor, sprutor och andra förbrukningsartiklar är högre än kostnaderna för diabetesläkemedlen. Det framgår av Socialstyrelsens senaste kvartalsredovisning.

15 maj 2002, kl 16:30
0

Annons

Uppsala län har den högsta användningen av diabetesmedel i tablettform, men den näst lägsta av insulin. Det omvända förhållandet gäller för Östergötland.

Det är i Socialstyrelsens senaste kvartalsredovisning över läkemedelsanvändningen som den här iakttagelsen görs. Dock utan någon förklaring.

? Vi har inte kunnat finna någon sådan, säger Örjan Ericsson som sammanfattat rapporten.

Den rekommenderade behandlingen för typ 2- diabetes är, förutom i första hand kost och motion, blodsockersänkande medel i tablettform och insulin.
Patienter med typ 1 behandlas alltid med insulin.

En förklaring till skillnaden i användning skulle kunna vara att man i Uppsala har betydligt fler patienter diagnosticerade med typ 2-diabets än typ 1 medan det omvända är fallet i Östergötland?

? För att säga något om det behöver man veta något om skillnaden i prevalens. Men det lilla vi har i den vägen ger ingen ledning.

I den senaste kvartalsrapporten i vilken Socialstyrelsens läkemedelsenhet valt att speciellt granska användningen av diabetesmedel framgår också att kostnaderna för förbrukningsartiklar, som teststickor, sprutor och pennor är högre än kostnaderna för läkemedlen. Förra året kostade läkemed-
len landstingen 643 miljarder kronor, medan förbrukningsartiklarna kostade 744 miljarder kronor. Något Örjan Ericsson betecknar som ?rätt uppseendeväckande?.

? Det tror jag inte är något man riktigt tänkt på. Det kan ju vara värt att fundera över hur prispressen ser ut när det gäller förbrukningsmaterial.

Små regionala skillnader

Användningen av insulin och antidiabetika i tablettform förfaller att följa förändringen av behandlingsrekommendationer, konstaterar Örjan Ericsson.

? Det verkar som att de har haft bra genomslag när det gäller diabetes. Det är ju annars inte något vi är bortskämda med.

Blodsockernivåerna har också successivt sjunkit inom primärvården och på medicinkliniker visar data från det nationella diabetesregistret, vilket är tecken på att behandlingen förbättrats och att riktlinjerna följs, menar Örjan Ericsson.

Skillnaderna mellan länen är också mindre när det gäller diabetesmedel än när det gäller användningen för de flesta andra läkemedelsgrupper.

Stora könsskillnader

Däremot är det stora könsskillnader. Det förskrivs både mer insulin och mer diabetesmedel i tablettform till män än kvinnor.
Troligen beror det på att fler män än kvinnor har diabetes.