Annons

Bättre behandling med ?En hjälpande hand vid depression?

Anmäld: Pfizer
Anmälare: Läkemedelsverket
Ärende: Zoloft
Ärendenr: N754
Utgång: Friad
Avgift: 0 kr

26 apr 2006, kl 12:40
0

Annons

Läkemedelsverket har anmält en av Pfizers annonser för depressionsläkemedlet Zoloft (sertralin.) Annonsen innehöll information om Pfizers utbildningsprogram ?En hjälpande hand vid depression? och visar en stor bild på en hand som kommer ut ur en datorskärm.
I annonsen beskriver Pfizer hur läkaren ska göra för att patienten ska få tillgång till utbildningsprogrammet, som ett komplement till Zoloftbehandlingen:
Så här gör du och dina patienter:
Signera i rutan ?Får inte bytas ut. Sign? på receptet för att ordinera Zoloft original.
Din patient går in på www.depressionslinjen.com och loggar in sig på ?En hjälpande hand? via numret på sin Zoloftförpackning.
Läkemedelsverket tycker att annonsen strider mot artikel 4 i regelverket eftersom läkaren i annonsen uppmanas att signera i rutan ?Får inte bytas ut? och att den uppmaningen inte sker på medicinska grunder.
Pfizer bestrider Läkemedelsverkets anmälan, och menar att en avbruten depressionsbehandling innebär ökad risk för återfall. Enligt Pfizer finns det studier som visar att 28 procent av patienterna slutar att ta sin medicin inom en månad och att endast 56 procent står kvar på behandlingen efter tre månader. Med ökad kunskap får patienter ökad vilja och motivation att genomföra behandlingen. Det är därför Pfizer utvecklat utbildningsprogrammet ?En hjälpande hand vid depression? för patienter som fått diagnosen depression som ordinerats Zoloft.
För några år sedan genomförde Pfizer Slice-studien, ?Swedish longterm implications of compliance enhancing programs in depressed outpatients?. Den genomfördes på 93 vårdcentraler i Sverige bland patienter som fått Zoloft. Patienterna delades in i tre grupper; i gruppen som fick ta del av utbildningsprogrammet svarade 71 procent på behandlingen, bland dem som dessutom följde behandlingen med serumkoncentrationsmätningar svarade också 71 procent och bland dem som fick rutinmässig behandling svarade 60 procent på behandlingen.
Pfizer menar slutligen att det talar för att deras annonserade utbildningsprogram utgör en medicinsk grund för läkaren att motsätta sig ett generiskt utbyte.
NBL konstaterar i sin bedömning att läkemedelsföretag mycket väl kan ange skäl till varför läkare ska motsätta sig byte, så länge skälen kan betecknas som medicinska. Det är heller inte ovanligt att företagen erbjuder patientstödsprogram och liknande. I ärendets vidare gång har Läkemedelsverket inte heller ifrågasatt kvaliteten i det aktuella programmet.
NBL finner därför inte skäl till någon anmärkning mot annonsen på den i anmälan anförda grunden och Pfizer frias.