Bayer borde ha ombesörjt skriftliga avtal

Anmäld: Bayer
Anmälare: Dalarnas läkemedelskommitté
Ärende: Levitra
Ärendenr: N750
Utgång: Fälld
Avgift: 20 000 kr

26 apr 2006, kl 12:38
0

Annons

På uppdrag av Bayer har marknadsföringsinstitutet Gfk skickat ut brev till allmänläkare och urologer om en patientenkät om impotensläkemedlet Levitras effekter. I brevet vill Bayer och Gfk att läkaren ska rekrytera patienter som får Levitra utskrivet och då fylla i en enkät och ett samtyckesformulär. Läkaren ersätts med 400 kr för varje patient som genomför studien.
I sin anmälan menar läkemedelskommittén att inbjudan strider mot överenskommelsen om samverkansformer mellan industrin och hälso- och sjukvården. Inbjudan går direkt till läkaren utan att passera eller godkännas av vederbörandes chef. Läkemedelskommittén ser vidare ersättningen som en uppenbar kontant muta för att förskriva Levitra då arbetsinsatsen är ringa och det inte regleras hur pengarna betalas ut.
Bayer bestrider anmälan och menar att en marknadsundersökning inte är att betrakta som en marknadsföringsåtgärd där regelverket är tillämpligt. Bayer får heller inte tillgång till vilka personer som deltar i undersökningen, vilket garanterar en objektiv undersökning med tillförlitligt resultat. Att erbjuda ersättning är praxis i samband med marknadsundersökningar.
NBL bedömer att ärendet är svårtolkat. Bayer borde ha ombesörjt skriftliga avtal med de läkare som anlitades för marknadsundersökningen, där bland annat ersättningens storlek reglerades. Komplicerande både för NBL och Bayer har varit att det ännu inte finns några vägledande avgöranden hur marknadsundersökningar ska utföras.
NBL finner trots det att undersökningen strider mot avtalet och sätter NBL-avgiften till 20 000 kr.