Annons

Bara yngre parkinsonpatienter har nytta av cellterapi

En amerikansk studie visar att transplantation av humana embryonala dopaminneuron till parkinsonpatienter leder till vissa kliniska förbättringar hos yngre men inte äldre patienter.

13 jun 2001, kl 13:08
0

Det har utförts flera försök med transplantation av nervceller från foster till patienter med Parkinsons sjukdom, både i Sverige och utomlands. Metoden är etiskt omdiskuterad men resultaten är i flera fall framgångsrika. De motoriska symtomen vid Parkinsons sjukdom, som muskelstelhet, bradykinesi och skakningar, beror
på en progressiv förlust av dopaminneuron i hjärnan.

En amerikansk studie som nyligen publicerades i NEJM är den första som jämfört en transplanterad grupp med en obehandlad kontrollgrupp. I studien fick 20 patienter fostervävnad från embryon aborterade 7 till
8 veckor efter befruktning och 20 patienter ingick i kontrollgruppen. Resultatet visar att de transplanterade neuronen överlever hos patienter med svår Parkinsons sjukdom, men att det bara var de yngre patienterna (under 60 år) som fick en signifikant minskning i stelhet och bradykinesier.

Studien visade också att behandlingen gav allvarliga biverkningar hos 15 procent av patienterna. Under det andra året efter transplantation fick dessa patienter återigen dyskinesier även efter reducering eller utsättande av levodopabehandling. Det är samma typ av biverkningar som vissa patienter får vid behandling med levodopa. Det tyder på att transplantation producerar ett relativt dopaminöverskott hos dessa patienter.

Användningen av placebo, som innebar att ett hål borrades i kraniet utan transplantation, har orsakat en livlig debatt. Visserligen fick de som ville i placebogruppen genomgå en ?riktig operation? när studien avslutades, men det etiska i metoden är fortfarande ifrågasatt.

(NEJM 2001; 344:710-9)