Transplantation prövas vid stroke

Implantering av nervceller
till hjärna kan förbättra
motoriska funktioner hos strokepatienter.

13 jun 2001, kl 13:13
0

Forskare i USA ska inom kort starta fas II-studier med en teknik som går ut på att implantera nervceller till hjärnan på strokepatienter för att mildra symtomen av sjukdomen.

Forskarna använder inte samma teknik som vid Parkinsons sjukdom ? istället för fostervävnad använder man humana nervceller. Tekniken går ut på att implantera så kallade LBS-neuron, som kommer från en human cancercellinje. Man hoppas att cellerna ska differentiera sig i hjärnan och forma funktionella synapser. Behandlingen görs för att reparera motoriska och kognitiva funktioner.

En tidigare fas I-studie visar att metoden är säker och att hälften av de 12 patienterna ett år efter transplantationen uppvisade förbättring av motoriska funktioner.

(Scrip 2001; 2627:27)