Annons

Bakterie kan göra myggor resistenta mot malaria

Forskare har funnit en bakterie som kan göra myggor resistenta mot malariaparasiten. Förhoppningen är att det ska leda till minskad smittspridning till människor.

13 maj 2013, kl 11:05
0

Annons

Forskare vid Michigan State University i USA har studerat Wolbachia-bakterien, som vanligtvis smittar via insektshonor till deras avkomma. Bakterien drabbar vanligtvis inte de myggor som sprider malaria, men i laboratoriestudier har man kunnat visa att en tillfällig bakterieinfektion gjort insekter immuna mot malariaparasiten. 

Forskarna försökte få denna tillfälliga infektion att föras vidare till nästa generation, skriver BBC. Efter studiens slut såg man att en stam av Wolbachia-bakterien fanns kvar i en särskild art av myggor, Anopheles stephensi. Hos dessa myggor fanns bakterien kvar under hela studietiden, motsvarande 34 generationer. Malariaparasiterna kunde inte klara sig i dessa myggor som hade parasitnivåer fyrfaldigt lägre än i icke-bakterieinfekterade insekter.

Men denna forskning gäller bara den myggart som sprider malaria i Mellanöstern och södra Asien. Anopheles gambiae som sprider malaria i Afrika är ett ännu större problem. Forskarna hoppas att metoden även går att tillämpa på den myggsorten. De menar att Wolbachia-bakterien kan vara ett komplement till medicinering och myggnät.

Tidigare forskning har visat att en annan stam av Wolbachia-bakterien kan förhindra att myggor sprider Denguefeber.

Studien är publicerad i Science.