Annons
Monoklonal antikropp skyddade mot malaria

Monoklonal antikropp skyddade mot malaria

En studie i Mali visar att en monoklonal antikropp gav ett 88-procentigt skydd mot malariainfektion.

23 nov 2022, kl 09:12
0

Annons

Monoklonala antikroppar kan vara på väg att bli ett viktigt komplement till vaccinerna mot malaria. En ny fas II-studie som har gjorts i två hårt malariadrabbade områden i Mali under malariasäsong visar att en monoklonal antikropp ger skydd mot sjukdomen. Studien har publicerats i New England journal of medicine.

Undersökte hur många som infekterades

Malaria är en mycket utbredd sjukdom i tropiska och subtropiska delar av världen. Det finns ett godkänt vaccin men dess effektivitet har varit ifrågasatt.

Malaria sprids av myggor som via sina stick för över parasiter till människan. En av dessa parasiter är Plasmodium falciparum. I den nu aktuella studien har forskarna genom regelbundna blodprov undersökt hur många av deltagarna som infekterades av Plasmodium falciparum under sex månader. Studien pågick under malariasäsongen.

I studien ingick 330 friska personer mellan 18 och 25 år som slumpmässigt delades in i tre försöksgrupper. Två av grupperna fick den monoklonala antikroppen CIS43LS i en lägre respektive en högre dos. Den tredje gruppen fick placebo. Läkemedlet eller placebo  gavs som en intravenös infusion vid ett enda tillfälle.

För att upptäcka om någon hade infekterats samlade forskarna regelbundet in blodprov från deltagarna. Alla deltagare som utvecklade symptomatisk malaria fick standardbehandling.

Högre dos skyddade bättre mot malaria

Resultatet visade att den högre dosen av läkemedlet skyddade mot infektion med 88 procent. Motsvarande siffra för den lägre dosen var 75 procent.

Under de sex månader som studien pågick var det 35 procent av deltagarna i gruppen som fick den lägre dosen läkemedel och 18,2 procent i gruppen som fick den högre dosen som infekterades med parasiten. I placebogruppen var det 78 procent som infekterades.

Frekvensen av biverkningar var lika i alla försöksgrupper bortsett från måttlig huvudvärk. För detta var risken 3,3 gånger så hög för de som fick den högre dosen av läkemedlet jämfört med placebogruppen.

Vissa begränsningar

Forskarna drar utifrån resultaten slutsatsen att CIS43LS skyddade mot infektion av Plasmodium falciparum under malariasäsong.

De nämner dock vissa begränsningar med studien. En av dessa är att det aktuella läkemedlet ges som infusion vilket har höga kostnader. De nämner också att deltagarna var friska vuxna personer. För att bedöma säkerheten och effektiviteten hos barn och gravida kvinnor behövs därför ytterligare studier.

Forskarna bedömer dock sammantaget att studien ger stöd till monoklonala antikroppar som komplement till de läkemedel och andra motåtgärder som finns för minska sjukdom och död i malaria. De nämner också att monoklonala antikroppar kan vara ett alternativ till förebyggande behandling för personer som reser till områden där sjukdomen är endemisk.