Nytt malariavaccin väcker stort hopp
Förutom vaccin är myggnät en viktig förebyggande åtgärd mot malaria. Foto: Istock.

Nytt malariavaccin väcker stort hopp

Ett nytt malariavaccin, utvecklat av forskare vid universitetet i Oxford, visar lovande resultat i kliniska studier bland små barn i Burkina Faso.

13 sep 2022, kl 11:00
0

Annons

En boosterdos av ett nytt malariavaccin, som är utvecklat vid universitetet i brittiska Oxford, har i en studie visat sig ge upp till 80 procents skydd mot den dödliga sjukdomen. Studien är liten och i en tidig fas, men av experter beskrivs resultaten som ”världsförändrande”.

– Vi tror att dessa resultat är de bästa hittills för något malariavaccin, säger Adrian Hill, chef för Jenner institute vid universitetet i Oxford som ligger bakom studien, till BBC.

Studien har publicerats i Lancet infectious diseases.

Svårt att ta fram malariavaccin

Att utveckla ett effektivt vaccin mot malaria är svårt, vilket bland annat beror på att malariaparasiten genomgår flera stadier under sin livscykel. Parasiten förändras därför när den kommer in i människokroppen. Vid utvecklingen av ett vaccin mot malaria måste forskarna bestämma vilken del av parasitens livscykel vaccinet ska rikta sig mot.

I dag finns endast ett godkänt vaccin mot sjukdomen. Förra året gick Världshälsoorganisationen, WHO, ut med en rekommendation om att barn i Afrika och andra malariadrabbade regioner skulle få vaccinet som kallas RTS S. Rekommendationen har dock väckt debatt eftersom vaccinets effekt mot allvarlig sjukdom av många anses vara för låg.

Studie på drygt 400 barn

Det nu aktuella vaccinet R21/Matrix-M innehåller dels en aktiv substans, dels en adjuvans (hjälpämne) som heter Matrix-M. I en tidigare del av studien har forskarna undersökt skyddet efter grundvaccinering med tre doser och då sett en skyddseffekt på 75 procent eller högre efter 12 månader. WHO har satt upp ett mål om att ett malariavaccin ska ha minst en så hög skyddseffekt.

Det som forskarna nu har undersökt är hur skyddet ser ut efter en boosterdos som gavs 12 månader efter grundvaccineringen.

Studien är en dubbelblind, randomiserad fas I/IIb-studie som gjordes i Burkina Faso. I studien ingick 409 små barn som slumpmässigt delades in i tre grupper. Alla barnen hade fått en grundvaccinering när de var mellan 5 och 17 månader, och fick nu samma vaccin i en boosterdos. Två av grupperna fick vaccinet med antingen en låg eller hög dos av adjuvansen. Den tredje gruppen fick ett kontrollvaccin.

Upp emot 80 procents skydd

Forskarna följde barnen under ett år efter boosterdosen. Resultatet visade att skyddseffekten för den grupp som hade fått vaccinet med högdosadjuvans var 80 procent. I gruppen som hade fått vaccin med lågdosadjuvans var motsvarande siffra 71 procent.

Det visade också att 51 procent av barnen som hade fått vaccinet med lågdosadjuvans, och 39 procent av barnen som hade fått vaccinet med högdosadjuvans utvecklade klinisk malaria efter 12 månader. I gruppen som hade fått kontrollvaccinet var motsvarande siffra 86 procent.

Forskarna kommer nu att påbörja en process om att få vaccinet godkänt. De måste dock vänta in resultatet av en pågående större studie på 4 800 barn. Den förväntas vara klar innan årets slut.

R21/Matrix-M har vissa likheter med det redan godkända vaccinet RTS S. Båda vaccinerna riktar in sig på det första steget av parasitens livscykel. Vaccinerna är byggda av proteiner från malariaparasiten samt hepatit B-viruset. Det nya vaccinet har dock en högre andel malariaproteiner. Enligt forskarna hjälper detta immunsystemet att fokusera på malaria snarare än hepatit.