Annons
Astrazeneca lägger ned Alzheimerkandidat
Foto: Istock

Astrazeneca lägger ned Alzheimerkandidat

De pågående fas III-prövningarna med substansen lanabecestat bedöms inte nå det primära effektmåttet.

12 jun 2018, kl 09:48
0

Annons

Astrazenecas och Eli Lillys substans lanabecestat kommer inte heller det att bli det första sjukdomsmodifierande läkemedlet mot Alzheimer. Det står klart sedan en oberoende granskningskommitté kommit fram till att substansen sannolikt inte kommer att nå det primära effektmåttet, förbättrad kognition mätt utifrån förändringar mot ingångsvärden på skalan ADAS-Cog 13.

De både läkemedelsbolagen, som båda är involverade i utvecklandet av substansen, har därför beslutat av avsluta studierna och lägga er projektet. Det meddelar Astrazeneca i ett pressmeddelande. 

Lanabecestat är en så kallad Bace-hämmare som testats i två globala fas III-studier – i den ena med patienter med tidig Alzheimer och i den andra med patienter med mild Alzheimer-demens.

I båda studierna jämfördes olika doser av lanabecestat med placebo. Den första studien skulle ha pågått i 104 veckor och den andra i 156 veckor.

Lanabecestat är bara en i raden av läkemedelskandidater mot Alzheimer som inte visat sig ha någon förbättrande effekt på sjukdomen. I slutet av maj meddelande Janssen att man lade ner sin utveckling av Bace-hämmaren atabecestat på grund av allvarliga biverkningar, något som Läkemedelsvärlden.se rapporterade om.