Annons

Apoteket AB förlorade mot Läkemedelsverket

Apotekscheferna på Sveriges sjukhusapotek måste vara farmaceuter. Det står nu klart efter en dom i länsrätten i Uppsala.

27 jun 2002, kl 16:03
0

Annons

Domen föll den 19 juni och är resultatet av en tvist mellan Apoteket AB och Läkemedelsverket. Tvisten gäller en chefstillsättning på sjukhusapoteket Björnen vid Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan. Apoteket AB ville tillämpa delat ledarskap, där det farmaceutiska ledaransvaret skulle innehas av en föreståndare som är legitimerad receptarie, medan övrigt ledaransvar skulle falla på en verksamhetschef som saknade farmaceutisk utbildning, skriver Dagens Medicins webbupplaga.

Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter måste chefen för ett sjukhusapotek vara farmaceut. Därför godkändes inte organisationsförändringen i Trollhättan, som Läkemedelsvärlden skrev om i nr 6/2002.

Apoteket AB valde då att gå vidare och överklaga Läkemedelsverkets beslut till länsrätten i Uppsala. Enligt Apoteket AB är det inte upp till Läkemedelsverket att fatta beslut i frågan – tillsynsansvaret för sjukhusapotek ligger under Socialstyrelsen, menar Apoteket AB. Och då Socialstyrelsens allmänna råd stadgar att apoteksverksamhet är att betrakta som hälso- och sjukvård, och det i hälso- och sjukvårdslagen inte finns några krav på att en verksamhetschef inom hälso- och sjukvården måste ha någon särskild medicinsk eller farmaceutisk kompetens så länge det finns någon annan i ledande ställning med såväl särskild kompetens som särskilt ansvar, menar Apoteket AB att ledarmodellen vid sjukhusapoteket i Trollhättan är helt korrekt.

Men länsrätten i Uppsala bedömer att det trots allt är Läkemedelsverket som har tillsynsansvaret, samt att det är Läkemedelsverket som har rätt att utfärda föreskrifter vad gäller inrättande av sjukhusapotek och dess föreståndares kompetens. Eftersom det dessutom står angivet i samarbetsavtalet mellan Apoteket AB och Läkemedelsverket att apotek ska förestås av en farmaceut, finns det inga skäl för länsrätten att ändra på Läkemedelsverkets beslut. Apoteket AB:s överklagande avslås.