Många apotek drar ned på bemanningen
Alla läkemedel i EU är märkta med en unik, spårbar 2D-kod.

Många apotek drar ned på bemanningen

Coronapandemin har lett till att apotek har behövt permittera, flytta om eller dra ned på personal.

15 dec 2020, kl 12:53
0

Uppsägningar av viss personal, korttidspermitteringar, omflyttning av apotekspersonal och pausade nyrekryteringar – det är några av de åtgärder som apoteken tar till för att möta effekterna av pandemin.

– Arbetssituationen på öppenvårdsapotek är generellt väldigt ansträngd och den upplevs ofta som ett problem av personalen. I första hand försöker man lösa situationen via utlån, men man har också börjat säga upp personal, säger Karin Gummesson, ordförande för Apotekssektionen hos Sveriges farmaceuter.

Tar inte in timanställd apotekspersonal

Coronapandemin har förändrat apotekskundernas köpmönster, bland annat genom att fler handlar i e-handeln eller byter till ett mer bostadnära apotek. Detta har i vissa fall lett till färre kunder, vilket har gjort att apoteken behöver omorganisera sin personal.

Karin Gummesson berättar att vissa apotek inte längre tar in timanställda och inte ersätter anställda som blir sjuka, tar semester eller går på föräldraledighet.

– Visst är det färre kunder på grund av pandemin. Men de anställda måste fortfarande utföra arbetsuppgifter som bland annat hållbarhetskontroller, inventeringar och övriga farmaceutiska kontroller, vilket blir stressigt när de inte är lika många, säger hon.

Hon säger att de uppsägningar hon känner till i första hand har handlat om assistenter och tekniker.

– Det innebär dock att fler arbetsuppgifter läggs på farmaceuterna, säger hon.

Neddragningar på flera apotek

Att det har skett en omorganisering av personalen bekräftas av flera apotekskedjor som Läkemedelsvärlden har varit i kontakt med.

”Vi har under en period permitterat på centrala enheter och enskilda apotek som påverkats mycket av minskade kundantal under pandemin”, skriver Magnus Frisk, pressansvarig på Apoteket, i ett mejl. Han skriver också att en sedan tidigare planerad omorganisation har inneburit att de har varslat cirka 60 medarbetare på huvudkontoret.

Även på Apotek Hjärtat har en omorganisation av apotekspersonal skett.

”Vi lämnar inga detaljer om omfattning av de förändringar vi gör, men det förekommer att vi genomfört neddragningar på apotek där kundunderlaget förändras tydligt. I huvudsak har vi dock kunnat möta de nya kundbeteendena genom samarbete mellan apoteken och genom att passa på att ändra bemanningen i samband med andra förändringar, exempelvis pensionsavgångar, föräldraledigheter eller motsvarande”, skriver Camilla Ås Fritz, HR-chef på Apotek Hjärtat i ett mejl.

På Lloyds apotek har arbetssituationen varit ansträngd sedan pandemins start men det har inte skett några uppsägningar under denna period, enligt Liselotte Häggborn, HR Partner på Lloyds apotek. De har däremot pausat en del planerade nyrekryteringar och låtit bli att tillsätta en del vakanser på servicekontoret.

”Vi har under pandemin minskat på timanställd personal, samt gjort en del schemaförändringar för att möta en annorlunda kundström (på en del apotek minskad, på en del apotek ökad). I tillägg har vi gjort insatser för att säkra en trygg handel samt arbetsmiljö för våra anställda bla. genom att tillhandahålla visir, tydlig information att hålla avstånd, en begräsning kring maxantal i respektive apotek”, skriver hon i ett mejl.

Andreas Rosenlund, informationsdirektör på Kronans apotek, bekräftar att det har skett personalförändringar även hos dem.

”Vi anpassar bemanningen efter kundflödet i mesta möjliga mån. I vissa apotek har dock belastningen varit hög vissa dagar, särskilt i början av pandemin”, skriver han i ett mejl.

Även på Kronans apotek har de korttidspermitterat personal på ett fåtal apotek. Cirka 100 av 2 500 anställda berörs av permitteringarna, enligt Andreas Rosenlund.