Möjlig översyn av handelsmarginalen

Möjlig översyn av handelsmarginalen

I en rapport från TLV framgår att det kan det finnas skäl att se över apotekens handelsmarginal.

13 nov 2020, kl 14:10
0

Annons
Gunilla Rönnholm

Gunilla Rönnholm

Handelsmarginalen, det vill säga den ersättning som apoteken får från staten för expediering av receptbelagda läkemedel, kan komma att ses över. Det konstaterar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) i sin senaste rapport om apoteksmarknadens utveckling.

Översyn av handelsmarginalen

Den totala varuförsäljningen på öppenvårdsapotek, exklusive dosapotek uppgick 2019 till totalt 48,2 miljarder kronor, enligt TLV:s uppföljning. Det motsvarar en tillväxt på 5,6 procent.

I 2018 års rapport bedömde TLV att apoteken hade en god försäljningsutveckling och såg inte något behov av att höja handelsmarginalen, vilket Läkemedelsvärlden då rapporterade om. Men nu börjar det se annorlunda ut, menar TLV.

‒ Utifrån de resultat som framkommer i denna uppföljning ser vi att det kan finnas skäl att se över handelsmarginalen i en begränsad översyn, säger Gunilla Rönnholm, biträdande enhetschef på TLV, i ett pressmeddelande.

Denna översyn skulle bland annat analysera hur framtida avgiftsansökningar påverkar apotekens rörelseresultat. Översynen skulle genomföras av TLV under våren 2021.

Högre omsättning och bruttovinst

Uppföljningen visar också att apotekens omsättning och bruttovinst har fortsatt att öka. Under 2019 uppgick öppenvårdsapotekens samlade bruttoresultat till 11,7 miljarder kronor, vilket var 600 miljoner kronor mer än 2018.

‒ Trots ökningen minskar apotekens rörelsemarginal, något som kan bero på den ökade konkurrensen, lägre intjäning från parallellhandel samt ökade investeringar i exempelvis e-handel. Den minskande lönsamheten kan leda till att apotek behöver se över sina butiksnät, säger Gunilla Rönnholm.

TLV konstaterat också att det finns en ökad spridning inom apotekens rörelseresultat. Mellan de sex stora företagen skiljer det upp till fem procentenheter i rörelseresultat. Bland de övriga företagen är det en ännu högre spridning vilket bland annat beror på de nyetablerade e-handelsföretagen, enligt TLV.

E-handeln driver tillväxten

Apotekens e-handel stod för huvuddelen av tillväxten på apoteksmarknaden under 2019, och utvecklingen fortsatte under första halvan av 2020. Även i förra årets rapport, som Läkemedelsvärlden skrev om, konstaterades att e-handeln ökade.

Samtliga apotekskedjor finns på e-handelsmarknaden och även andra aktörer har tillkommit vilket ökar konkurrensen. E-handeln sker i stort sett över hela landet, enligt TLV.

Förra året omsatte e-handeln 5,1 miljarder kronor, vilket motsvarar 10,7 procent av den totala apoteksmarknaden. Under 2020 har coronapandemin förstärkt e-handelns tillväxt mer än för de fysiska apoteken.

‒ Vi ser tydligt att coronapandemin bidragit till att e-handeln fått nya kunder och därmed ökat sina marknadsandelar, säger Gunilla Rönnholm.

Öppethållande för apotek minskade

I uppföljningen framgår också att varken öppethållandet eller antalet apotek har ökat under 2019 och första halvan av 2020. Under perioden december 2019 till maj 2020 minskade antalet apotek med sex stycken, och öppethållanden för medianapoteken minskade med 30 minuter.

Öppethållanden för apotek har tidigare ökat under flera år, men 2019 skedde ett trendbrott då öppethållandet minskade för första gången. Fler perioder behöver dock analyseras för att säkerställa trendens varaktighet eller se om det hade att göra med coronapandemin, skriver rapportens författare.