TLV höjer inte handelsmarginalen

TLV höjer inte handelsmarginalen

Apoteken bedöms ha en fortsatt god försäljningsutveckling och lönsamhet, enligt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets översyn av apoteksmarknaden.

19 nov 2018, kl 10:50
0

Utvecklingen för apoteksmarknaden ser fortsatt god ut, konstaterar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV, i rapporten ”2018 års uppföljning av apoteksmarknadens utveckling”, som publicerades i dag måndag.

Bruttoresultatet förväntas öka från 10,7 miljarder kronor 2017 till mellan 12,2 och 12,7 miljarder kronor år 2020.

Samtidigt konstaterar TLV att öppettider och antal fysiska apotek har fortsatt öka, även om antalet nyetableringar mattades av 2018. Under tiden har dock e-handeln tagit fart och i dag har samtliga apoteksaktörer e-handelslösningar för både receptläkemedel som handelsvaror. Det finns dessutom ett antal helt nätbaserade apoteksaktörer på marknaden, och fler är på väg in.

Sammantaget är TLV:s bedömning att det finns förutsättningar för en fortsatt god tillgänglighet till läkemedel och kvalificerad rådgivning. Myndigheten ser därför inte att det finns några behov att höja handelsmarginalen, det vill säga den ersättning apoteken får från staten för expediering av receptbelagda läkemedel. I dag är den summan 4,85 miljarder kronor.

Sveriges Apoteksförening är av en annan uppfattning och menar att apoteken bör få högre ersättning från staten för att utföra sitt uppdrag.

– Det är högst rimligt att apoteken får ekonomiska förutsättningar för att utföra en säker och effektiv läkemedelshantering. Varje receptexpedition innebär en ekonomisk förlust för apoteken som tvingas täcka upp genom försäljning av andra varor. Apoteken är en underutnyttjad resurs som skulle kunna avlasta andra delar av vården mycket mer än i dag. Men samhället måste finansiera detta säger Johan Waller, vd på Sveriges Apoteksförening, i ett pressmeddelande.

I TLV:s rapport framgår att försäljningen via öppenvårdsapotek var nästan 42 miljarder kronor 2017, vilket motsvarar en tillväxt på 3,3 procent jämfört med 2016. Sedan 2014 har marknaden växt med 5,5 procent.

Det som framför allt bidrog till tillväxten var försäljning av handelsvarorna följt av receptläkemedel inom förmånerna. Enligt TLV:s prognos förväntas öppenvårdsapotekens försäljning öka till mellan 47,6 och 49,6 miljarder kronor 2020.