Annons
Operation var bäst vid blindtarmsinflammation

Operation var bäst vid blindtarmsinflammation

En ny, stor registerstudie gav inget stöd för ökad användning av antibiotika i stället för operation.

20 nov 2018, kl 06:01
0

De flesta patienter med akut blindtarmsinflammation opereras, men på senare år har alternativet att i stället behandla med antibiotika allt mer diskuterats och prövats. Flera randomiserade, mindre studier har jämfört behandlingarna och resultaten har sammanfattningsvis talat för att antibiotika skulle kunna vara ett säkert och effektivt alternativ till operation.

Nyligen presenterades dock en stor retrospektiv studie från praktisk vård som pekar i en annan riktning. Forskare vid Stanford surgery policy improvement research and education center i Kalifornien analyserade data om 58 329 patienter med okomplicerad blindtarmsinflammation.

Resultatet visade att antibiotikabehandling på längre sikt leder till fler komplikationer än kirurgi och att den totala vårdkostnaden därför blir högre för läkemedelsalternativet. Forskarna avråder därför från att använda antibiotika som första linjens behandling vid blindtarmsinflammation. Studien har publicerats i tidskriften JAMA surgery.

Patienterna i undersökningen hade en privat sjukvårdsförsäkring och fanns registrerade i en privat patientdatabas. Forskarna använde uppgifter från denna databas om blindtarmspatienter som behandlats under åren 2008-2014.

Omkring 55 700 av patienterna opererades och cirka 2 600 fick i stället antibiotika. Forskarna jämförde behandlingsresultat, komplikationer och vårdkostnader i de två patientgrupperna som följdes under i median 3,2 år.

Resultatet visade att båda behandlingsformerna i de flesta fall var framgångsrik. Risken för återinläggning på grund av blindtarmsrelaterade besvär var dock ändå dubbelt så hög bland de antibiotikabehandlade som bland de opererade patienterna. Det var också vanligare bland dem som fått antibiotika att utveckla en abscess, en allvarlig komplikation vid blindtarmsinflammation.

På grund av fler återbesök blev vårdkostnaden per patient högre för dem som behandlats med antibiotika.

”Sammantaget stöder våra data inte ickekirurgisk behandling som förstahandsval förrän vi får tillgång till mer konklusiva randomiserade studier”, skriver forskarna.