Annons
Företag fälls för fel om biverkningsprofil

Företag fälls för fel om biverkningsprofil

IGN fäller ett läkemedelsföretag för att ha förringat ett läkemedels biverkningar i sin marknadsföring.

20 nov 2018, kl 09:19
0

Annons

Företaget Janssen marknadsför det biologiska injektionsläkemedlet Tremfya (guselkumab) för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. Företaget hade till informationsgranskningsnämnden, IGN, skickat in en brevmall som ett så kallat pliktexemplar.

Mallen var tänkt att användas för representanter för företaget som varit ute på möten och informerat om Tremfya. Företagsrepresentanten skulle fylla i luckorna i mallen och skicka brevet som en uppföljning av mötet.

Vid sin granskning av brevmallen reagerade IGN mot företagets beskrivning av biverkningsprofilen: ”Tremfya har generellt sett en låg biverkningsfrekvens upp till vecka 100”.

IGN påpekar att produktresumén för läkemedlet beskriver luftvägsinfektioner som mycket vanliga biverkningar samt gastroenterit, herpes simplexinfektioner, svampinfektioner i huden, huvudvärk, diarré, nässelutslag, ledsmärta och rodnad på injektionsstället som vanliga biverkningar.

IGN anser därför att företaget förringat biverkningsfrekvensen i brevmallen och fäller företaget för överträdelse av det marknadsetiska regelverket. Straffavgiften blir 90 000 kronor.

Företaget har accepterat anmärkningen och dragit tillbaka brevmallen för att ändra den kritiserade meningen.