TLV vill öka den reglerade handelsmarginalen

TLV vill öka den reglerade handelsmarginalen

Apoteken ska få höjd ersättning för att hantera generiskt utbytbara läkemedel, anser TLV.

25 maj 2021, kl 09:47
0

Annons

Apoteken ska få höjd ersättning för att hantera läkemedel som ingår i periodens vara-systemet, alltså generiskt utbytbara läkemedel. Det föreslår Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och bedömer att det finns ett behov av att öka den reglerade handelsmarginalen med 75-85 miljoner kronor för dessa läkemedel.

Vill säkerställa god apoteksservice

I en uppföljning av apoteksmarknadens utveckling 2020 bedömde TLV att det fanns ett behov av att göra en begränsad översyn av handelsmarginalen, det vill säga den ersättning som apoteken får från staten när de säljer receptförskrivna läkemedel.

Nu har myndigheten alltså kommit fram till att det finns ett behov av att öka den reglerade handelsmarginalen, bland annat för att neutralisera effekterna av ökade kostnader som riskerar att få en negativ påverkan på tillgängligheten av apoteksservice.

– Det är viktigt att säkerställa att det finns förutsättningar för apoteken att upprätthålla en god apoteksservice. Det motiverar en höjning av ersättningen, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV i ett pressmeddelande.

Handelsmarginalen uppgick till fem miljarder

Under 2020 uppgick handelsmarginalen för receptförskrivna läkemedel till knappt 5,4 miljarder kronor.

Efter 2016 har rörelseresultatet haft en negativ utveckling, enligt TLV. Denna trots att marknadsförutsättningarna i grunden är förhållandevis goda då omsättning och bruttovinst fortsätter att öka.

TLV bedömer att den negativa utvecklingen främst beror på ökade kostnader på grund av fler apotek, längre öppettider, en successivt tilltagande personalbrist samt lägre intjäning på parallellhandeln. Även kommande avgiftshöjningar kommer att påverka apoteken.

– Det generiska utbytet innebär stora besparingar för det offentliga och för apotekskunderna, men det kräver extra insatser av apoteken, säger Gunilla Rönnholm.

TLV ska nu ta fram förslag till föreskriftsändringar med en konsekvensutredning. Remittering planeras till tidigast halvårsskiftet 2021.