Antibiotika ökade under tredje kvartalet

Antibiotika ökade under tredje kvartalet

Under det tredje kvartalet i år gick försäljningen av antibiotika upp jämfört med samma period under 2020.

26 okt 2021, kl 07:30
0

Annons

Försäljningen av antibiotika på recept ökade under årets tredje kvartal med 7,2 procent räknat i antal recept per tusen invånare. Detta om man jämför med samma period under pandemins första år, 2020. Mätt i dygnsdoser per 1000 invånare och dag var ökningen 6,8 procent.

Ökningen framgår av den senaste kvartalsrapporten från Folkhälsomyndigheten. Trots uppgången ligger dock försäljningen under den senaste 12-månadersperioden med god marginal fortfarande under antibiotikanätverket Stramas nationella mål på högst 250 recept per 1000 invånare och år. Riksgenomsnittet för de senaste tolv månaderna var 221 antibiotikarecept per 1000 invånare.

Antibiotika på recept ökade jämfört med i fjol

I fjol gick antibiotikaanvändningen i Sverige kraftigt ned. Det gällde särskilt försäljningen av antibiotika på recept. Förklaringen var främst att spridningen av andra infektioner minskade tack vare coronarestriktionerna.

Även under inledningen av 2021 fortsatte antibiotikaförskrivningen att minska. Men de senaste månaderna har en viss uppgång börjat märkas, vilket avspeglar sig i den senaste kvartalsstatistiken. Antibiotikaförsäljningen var under juli-september i samtliga åldersgrupper högre än under samma månader förra året. Den största förändringen syntes bland barn i åldrarna 0-6 år där ökningen var hela 40,8 procent.

Men fortfarande var försäljningen lägre än under det tredje kvartalet året före pandemin.

Den tydligaste ökningen hade antibiotika mot luftvägsinfektioner som gick upp med 15,3 procent. Särskilt för penicillin V var uppgången kraftig.

Antibiotika mot hud- och mjukdelsinfektioner ökade bara med 0,1 procent och antibiotika mot urinvägsinfektioner hos kvinnor med 3,8 procent.