Antibiotika det i särklass
mest använda läkemedlet

När Socialstyrelsen idag presenterar statistik över läkemedelsförsäljningen 2006 kan man för första gången också visa hur många personer som använt ett visst läkemedel. I en klass för sig står antibiotika.

16 mar 2007, kl 12:49
0

Drygt 2 miljoner personer hämtade förra året ut antibiotika. Det visar statistik från läkemedelsregistret som Socialstyrelsen presenterar idag.

NSAID-medel kommer på andra plats med drygt en miljon användare. Uppgifter om hur många personer som hämtat ut ett visst läkemedel har blivit möjlig i och med läkemedelsregistret som inrättades juli 2005.

Förutom statistik från läkemedelsregistret innehåller rapporten, som tidigare år, uppgifter om till exempel försäljningen i olika landsting, kostnader och användning inom slutenvården.

I nästa års rapport kommer Socialstyrelsen också att börja med analyser över tid. Till exempel kan man med det nya registret studera hur läkemedel kombineras och hur man byter behandling för en patient.