Annons

Andra godkännandet för simeprevir

Simeprevir som behandling mot hepatit C har blivit godkänt på andra sidan Atlanten.

21 nov 2013, kl 11:07
0

Annons

Medivirs hepatit C-läkemedel simeprevir, även känd som TMC-345, har fått ett marknadsgodkännande i Kanada av läkemedelsmyndigheten Health Canada, skriver företaget i ett pressmeddelande. Simeprevir godkänns för behandling av kronisk hepatit C-infektion av genotyp 1 tillsammans med pegylerat interferon och ribavarin. Detta gäller patienter som inte tidigare har behandlats, har återinsjuknat eller inte svarat på tidigare interferonbaserad behandling. Godkännandet är baserat på fyra studier, QUEST-1, QUEST-2, PROMISE och ASPIRE.

Kanada är det andra landet som godkänt simeprevir. I slutet av september godkändes behandlingen i Japan. Ett godkännande är även att vänta inom kort i USA då FDAs rådgivande kommitté i oktober enhälligt röstade för ett godkännande. Medivir har även lämnat in en ansökan om godkännande i EU.

Simeprevir är en proteashämmare som ges en gång om dagen under tolv veckor tillsammans med standardbehandlingen pegylerat interferon och ribavarin. Därefter behandlas patienten enbart med pegylerat interferon och ribavarin under 12 eller 36 veckor.

Medivir har utvecklat simeprevir tillsammans med Janssen Ireland.