Månads arkivering februari 2003

Kombinationsbehandling bäst vid Kol

Kombinationsbehandlingen förbättrade lungfunktionen, FEV1, signifikant med 133 ml mer än placebo, men även 73 ml mer än enbart salmeterol och 95 ml mer än enbart flutikason. De deltagare som fick kombinationsbehandlingen hade också signifikant bättre hälsostatus och hade också den kraftigaste minskningen av symtom på grund av sjukdomen, skriver dagensmedicin.se.

Studien visar att behandlingen i alla grupper utom placebogruppen, förbättrade lungfunktionen, minskade förekomsten av symtom och förbättrade hälsostatus hos patienterna. Användningen av läkemedel för att lindra symtom och förekomsten av försämringar av sjukdomstillståndet minskade också.

Totalt 1 465 patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom rekryterades från öppenvårdsmottagningar i 25 länder. Deltagarna delades in i fyra grupper där de antingen fick behandling med 50 µg salmeterol två gånger dagligen, 500 µg flutikason två gånger dagligen, en kombinationsbehandling med 50 µg salmeterol och 500 µg flutikason två gånger dagligen, eller placebo. Behandlingen pågick under en tolvmånadersperiod.

Deltagarna i de olika behandlingsgrupperna tolererade läkemedlen väl och det sågs inga skillnader mellan grupperna när det gäller förekomst av biverkningar, eller andra negativa effekter.

Studien utfördes av forskare vid bland annat University Hospital Aintree, Liverpool, Storbritannien samt vid läkemedelsföretaget Glaxosmithkline.

Läkemedelsverket varnar för kombinerade immunhämmare

Etanercept och anakinra används mot ledbesvär, och blockerar två olika signalvägar i immunförsvaret. Var för sig har preparaten en stark effekt, men de bör inte kombineras. Läkemedelsverket refererar till en klinisk studie som visar på sju procents högre risk för allvarliga infektioner och fall av neutropeni, brist på vita blodkroppar. Dessutom kunde man inte se någon fördel av att kombinera preparaten.

De senaste åren har det kommit en rad preparat som siktar in sig på signalvägarna i immunförsvaret för att lindra kroniska autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism, Crohns sjukdom och psoriasis. Läkemedlen har varit stora och dyra makromolekyler som måste injiceras. Eftersom effekten är så stark var det inte oväntat att kombinationer kan leda till ett försämrat immunförsvar.

Gabapentin hjälp mot värmevallningar

0

Kvinnor som fick gabapentin (Neurontin) upplevde färre och mildare värmevallningar enligt en studie vid Rochester universitetet i New York, USA. Läkemedlet kan vara en möjlighet för kvinnor som har mycket värmevallningar men som inte vill behandla med östrogen.

Gabapentin har använts för att behandla en rad olika tillstånd som kramper, migrän och nervsmärta.
Att det var verksamt mot värmevallningar upptäckte läkaren Thomas Guttuso av en slump för fyra år sedan när en patient med migrän berättade att hennes värmevallningar försvann vid behandling med gabapentin.
Läkaren har nu gjort en placebokontrollerad studie på 59 postmenopausala kvinnor. Av de som fick gabapentin försvann värmevallningar hos 45 procent jämfört med 29 procent i placebogruppen.

Abortpiller krymper godartad
tumör i livmodern

0

Fyrtio kvinnor med godartade men plågsamma tumörer i livmodern, såkallade myom, behandlades under sex månader med låga doser mifepriston. Halva gruppen fick 5 mg dagligen andra hälften 10 mg.

I båda grupperna krympte tumörerna och plågorna minskade. Kvinnorna som fick den lägre dosen upplevde också färre biverkningar, till exempel svallningar, i jämförelse med gruppen som fick 10 mg.

Låga doser med mifepriston kan vara en möjlighet att göra operationen, borttagande av livmodern, säkrare eftersom tumören minskats innan operationen, menar forskarna. Kanske kan läkemedelsbehandling också bli ett alternativ till operation.

Men det behövs fler studier för att undersöka långtidseffekter av behandlingen, påpekar forskarna

När mifepriston, som i Sverige säljs under namnet Mifegyne, används vid medicinsk abort ligger dosen på 600 milligram.

Första avslagen från förmånsnämnden

LFN förklarar sitt beslut med att en produkt bara ska subventioneras om det behövs för de indikationer som ingår i godkännandet för produkten. Robinul från Meda och Aunativ från Octopharma används även för vissa andra indikationer, och skrivs då ut för användning i hemmet. Men för de godkända indikationerna används preparaten huvudsakligen i sluten vård, där landstinget står för kostnaden.

Samtidigt som LFN alltså enligt sina direktiv måste ge avslag till ansökningarna påminner de landstingen om deras ansvar att ?tillgodose invånarnas behov av läkemedel även när dessa inte ingår i läkemedelsförmånen?.

Robinul (glykopyrron) används före eller under operation för att minska salivutsöndringen. Aunativ (immunoglobulin mot hepatit B) används vid misstänkt hepatit B-smitta för att undvika infektion.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng