Annons

VI TYCKER: Generisk substitution och ökande läkemedelskostnaderna

Är generisk substitution det bästa sättet att få bukt med de ökande läkemedelskostnaderna?

23 okt 2001, kl 19:44
0

Regeringen har föreslagit att apoteken i framtiden endast ska lämna ut det billigaste läkemedlet (om det finns flera olika att välja på) ? oavsett vad det står på receptet, så kallad generisk substitution. Vill patienten ha det dyrare preparatet får hon/han själv stå för mellanskillnaden. På detta sätt hoppas staten kunna spara åtskilliga miljoner kronor. Detta har prövats bland annat i Skåne och Västerbotten med olika resultat.

Är generisk substitution det bästa sättet att få bukt med de ökande läkemedelskostnaderna? Finns det något bättre sätt?

Marianne Boivie

Landstingsförbundet

Förslaget om generisk substitution är ett bra förslag. Både patienten och samhället har intresse av att inte behöva betala mer än nödvändigt för läkemedelsbehandlingen. Patientsäkerheten skall garanteras genom att Läkemedelsverket bedömer vilka läkemedel som är likvärdiga. Och finns det individuella medicinska skäl kan läkaren bestämma att läkemedlet inte får bytas.

Anders Hernborg

Distriktläkare, medl SFAM.L

Personligen är jag positiv till generisk substitution. De praktiska problem som ibland kan uppstå går rimligen att lösa; om man vill. Generika benämnda efter substansens kemiska namn, där det är lämpligt, följt av företagsnamn, underlättar byten. ETT bästa sätt tror jag inte finns, det rör sig rimligtvis om en mångfald samverkande åtgärder, jämför trafiksäkerhetsarbete. En av de viktigare komponenterna är en högkvalitativ, interaktiv, producentobunden fortbildning för läkarna. Ledande till att man icke utan evidens förskriver nyaste dyraste piller.

Björn Lindeke

Vd Apotekarsocieteten

Generisk substitution är ett opportunt sätt att minska samhällets läkemedelskostnader som är långt ifrån det bästa sättet. Den bästa läkemedelsnyttan uppnås genom följsamhet till ordination och disciplin vid förskrivningen gärna uppföljt via läkemedelsprofiler. Genom att tillgripa generisk substitution silar man mygg men sväljer kameler.

Gunilla Johansson

Distriktsläkare, Uppsala

Något måste göras åt läkemedelskostnaderna och med denna åtgärd kan man säkert komma en bra bit på väg. Att patientens medicin inte har samma namn som den doktorn skrev ut kan inte orsaka så mycket bekymmer med god information från apoteket. Man kan däremot inte förvänta sig att doktorn ska kunna ha alla priser aktuella. Flera alternativa åtgärder behövs säkert men detta kan vara en bra början.

Jan-Erik Ögren

Sjukhusapoteket Skellefteå

Givetvis ska vi försöka håla nere kostnaderna för såväl patienter som samhälle. Med billigast i varje ögonblick riskerar dock patienter med ett itererat recept för ett år att få fyra olika läkemedel med samma verksamma substans med olika namn och utseende på såväl tablett som förpackning. Förvirrande särskilt för de äldre med många olika mediciner.

Apotekens lagerhållning och farmaceutbrist är ett annat problem. Västerbottens läkemedelskommitté har år 2000 sparat 2,7 miljoner kronor på generika och 14 miljoner kronor på parallellimport genom lokalt samarbete mellan läkare och apotek. Bör prövas av andra.