Annons

Annonsen är oförenlig med god branschsed

Anmäld: Pfizer
Anmälare: IGM
Ärende: Marknadsföring av Relpax
Ärendenr: IGM W353/01

24 okt 2001, kl 14:37
0

IGM har själv anmält Pfizer för annonseringen av nya Relpax (eletriptan), den sjätte triptanen på den svenska marknaden.

Annonsens helhetsintryck, med påståenden som "tillbaka strax", "snabbt tillslag" och "effekt inom 30 minuter", förmedlar att påståendena gäller merparten av behandlade patienterna. Vid närmare läsning av produktresumén noterar IGM att "lindring av huvudvärken inträffade så tidigt som 30 minuter efter oral administrering" vilket är något helt annat. Vidare, vid rekommenderad startdos 40 mg är fortfarande en stor andel patienter inte besvärsfria efter två timmar.

Annonsen domineras av en stor rödvinsflaska. Rödvin är en av de mest kända migränframkallande faktorerna och i migränbehandling ingår att försöka undvika dessa faktorer. IGM framhåller att i flera tidigare ärenden har det diskuterats att läkemedel inte får antydas vara ett möjligt sätt att fortsätta leva med en olämplig livsföring. Bilden i kombination med huvudrubriken "Tillbaka strax med Relpax" antyder just att patienten kan återgå till en olämplig livsföring.

Annonsens budskap är därför vilseledande, ovederhäftigt, överdrivet samt är stötande och oförenligt med god branschsed.

Trots att Pfizer bestrider anmärkningarna är IGM obeveklig. Den slutliga bedömningen blir att Pfizer har handlat i strid mot artikel 3 och 4 i Regler för läkemedelsinformation. Därmed åläggs Pfizer att betala en IGM-avgift om 50 000 kronor.