Annons

Produktresumén stödjer annonsens påståenden

Anmäld: Glaxosmithkline
Anmälare: Astrazeneca
Ärende: Marknadsföring av Panodil Zapp
Ärendenr: IGM W337/01

24 okt 2001, kl 14:39
0

Astrazeneca (AZ) finner den första rubriken vilseledande, "Nya Panodil Zapp (500 mg) upptas dubbelt så snabbt?", eftersom det bara finns stöd för detta påstående vid en dosering om 1 000 mg. Rubriken ger sken av att det gäller redan för dosering med bara en tablett.

Så som annonsen är utformad får läsaren dessutom uppfattningen att det snabbare upptaget leder till en snabbare effekt vilket inte är dokumenterat med Panodil Zapp.

AZ anser också, med hänvisning till Konsumentverket som har utfärdat ett förbudsföreläggande om att initiera paracetamolbehandling på 1 000 mg, att det är omöjligt att gå ut med en allmän rekommendation om dosering med två tabletter.

Efter brevet från AZ har Glaxosmithkline (GSK) ändrat annonsens utformning vad gäller rubriken. I övrigt bestrider man anmärkningarna. AZ väljer ändå att låta anmäla stå kvar.

IGM anser att rubriken nu är tydlig, att det gäller två Panodil Zapp. Vidare tycker IGM att GSK har stöd i produktresumén att ett snabbare upptag leder till snabbare effekt. "Kliniska data har visat att snabbare absorption av paracetatmol också ger en snabbare påbörjad analgetisk effekt". IGM noterar också att detta faktiskt inte är något som GSK påstår i annonsen.

IGM:s slutliga bedömning är att Glaxosmithkline inte har handlat i strid med Regler för läkemedelsinformation. Istället åläggs Astrazeneca att betala en IGM-avgift om 50 000 kronor.