Hem Taggar Vi tycker

Tag: Vi tycker

Är priskriget på läkemedelsmarknaden bara av godo?

Läkemedelsreformerna som genomfördes från den 1 oktober har lett till priskrig på läkemedelsmarknaden. De stora läkemedelsbolagen har börjat sänka priset på originalpreparat som är utsatta för generisk konkurrens, och generikaföretag och parallellimportörer...
27 okt 2002, kl 00:00

Oavsett valresultat, vilken är den viktigaste läkemedelspolitiska frågan inför kommande mandatperiod?

Söndag den 15 september är det val till Sveriges riksdag. Läkemedelsfrågorna kommer lätt i skymundan för andra frågor men de politiska partierna har i teorin olika inställning i flera läkemedelsfrågor.
20 aug 2002, kl 17:05

Ska alla läkemedelsstudier publiceras?

En stor del av läkemedelsstudier görs eller finansieras av läkemedelsföretag. I ett antal fora har det diskuterats att läkemedelsföretag mörkar studier som inte är positiva för det egna preparatet. Mörkningen går ut...
20 jun 2002, kl 14:47

Ska läkemedel återanvändas?

Vad anser du om Västerbottens läkemedelskommittés förslag att återanvända läkemedel?
15 mar 2002, kl 15:56

Arbetsplatskoder och subvention

Ska klinisk verksamhet vara en förutsättning för att läkare ska få en arbetsplatskod och därmed kunna skriva ut subventionerade läkemedel?
23 feb 2002, kl 15:23

Hur ska Läkemedels-förmånsnämnden organiseras?

"Hur tycker du att den nya Läkemedelsförmånsnämnden ska organiseras och måste den "per automatik" ligga i Stockholm?"
17 jan 2002, kl 17:27

VI TYCKER: Generisk substitution och ökande läkemedelskostnaderna

Är generisk substitution det bästa sättet att få bukt med de ökande läkemedelskostnaderna?
23 okt 2001, kl 19:44

Vi tycker:
Är det rimligt att läkemedel mot fetma
och impotens inte ska subventioneras?

För några veckor sedan meddelade socialminister Lars Engqvist att subventioneringen av Viagra och Xenical plockas bort. I ett pressmeddelande från Social- departementet skriver man: ? För vissa sjukdomsgrupper kan andra behandlingsmetoder än läkemedel...
12 jun 2001, kl 18:20