Vi tycker:
Är det rimligt att läkemedel mot fetma
och impotens inte ska subventioneras?

För några veckor sedan meddelade socialminister Lars Engqvist att subventioneringen av Viagra och Xenical plockas bort. I ett pressmeddelande från Social- departementet skriver man:
? För vissa sjukdomsgrupper kan andra behandlingsmetoder än läkemedel ge ett bättre resultat och bör därför prövas i första hand. Subventionen av medel för behandling av fetma och impotens har ifrågasatts sedan introduktionen av Viagra och Xenical. Framförallt från landstingshåll har kraven på ett uteslutande av denna typ av läkemedel varit stora, främst mot bakgrund av ett tydligt prioriteringstänkande.?

12 jun 2001, kl 18:20
0

Anders Hernborg, distriktsläkare på VC Centrum i Laholm
? Beslutet är förmodligen nödvändigt. Vi har inte råd med läkemedel på löpande räkning. Möjligen kan det ha en pedagogisk effekt på oss i den förskrivande läkarkåren. Xenical måste visa resultat på hårda ändpunkter, inte bara modest effekt på surrogatvariabeln kilo. Det finns gränser för hur mycket subventionen kan få växa. Prisbildningen kan påverkas positivt genom en tydligare marknadssituation för just dessa preparat. Det är ett modigt
politiskt beslut som kan starta nödvändiga processer hos politiker, förskrivare och allmänhet.

Barbro Westerholm, ordförande i Sveriges pensionärsförbund
? Ja, beslutet är väl underbyggt av Läkemedelsverket. Vi måste av ekonomiska skäl både prioritera och sikta in oss på att subventionerna endast sådant som håller när det gäller såväl nytta som risker som hälsoekonomi.

Ulf Edstedt, vd i Läkemedelsindustriföreningen LIF
? Nej, förändringen har inte gjorts med omtanke om patienterna. Den innebär att inom sjukvården är patienter som har medicinskt behov av dessa läkemedel inte längre prioriterade. Att ställa den ena patientgruppen mot den andra urholkar förtroendet för våra generella försäkringssystem. Plånboken avgör i fortsättningen vilken medicinsk behandling dessa patienter kommer att ha råd med. Det måste vara fel väg att uppnå besparningar i läkemedelssubventioneringen på.

Carola Lemne, vd på Danderyds sjukhus AB
? Min huvudsakliga invändning kring detta är vad man väljer att kalla ?livsstilssjukdomar?. Varför skulle till exempel uttalad fetma, som vi i dag vet leder till bland annat diabetes och förkortar livet, inte subventioneras medan behandling av andra tillstånd som också delvis betingas av individens eget beteende, till exempel förhöjda blodfetter, subventioneras? Det som bör avgöra subventionering är hälsoeffekten, inte en arbiträr ?livsstilsstämpel?.

Björn Lindeke, vd för Apotekarsocieteten
? Ökade kostnader ställda mot ändliga resurser går inte ihop. Man måste prioritera, det vill säga välja bort. Processen är svår, men rätt genomförd blir resultatet att man avstår från det minst angelägna. Att välja bort orlistat torde vara lätt eftersom produkten knappast är prisvärd. Dess bidrag till terapin är marginell. Beträffande sildenafil så saknas inte effekt men imagen kring preparatet såväl som indikationsområdet har tyvärr resulterat i raljerande samt oseriös och kostsam läkemedelsförskrivning. Man har inte tagit sitt ansvar.