Annons

Oavsett valresultat, vilken är den viktigaste läkemedelspolitiska frågan inför kommande mandatperiod?

Söndag den 15 september är det val till Sveriges riksdag. Läkemedelsfrågorna kommer lätt i skymundan för andra frågor men de politiska partierna har i teorin olika inställning i flera läkemedelsfrågor.

20 aug 2002, kl 17:05
0

Ulf Edstedt, vd LIF
Den viktigaste frågan borde vara läkemedelsförmånens utformning. Varje människa blir förr eller senare berörd av denna. Planeras några nya förändringar av den, till exempel ytterligare inskränkningar när det gäller vilka läkemedel som ska omfattas av densamma eller ökade egenavgifter? Den nya läkemedelsförmånsnämnden får en avgörande roll här. Kommer den i första hand att se till de sjukas behov eller till ?budgetbehov??

Anders Hernborg, distriktsläkare, Laholm
Målet för läkemedelspolitiken är rimligen att de resurser skattebetalarna avsätter till läkemedelssubventionen används på effektivaste och klokaste sätt. Välutbildade, kloka läkare med gott omdöme är i nuvarande system den viktigaste ingrediensen. De landsting, vars politiker inser sambandet mellan satsningar på en fortbildning i läkemedelsfrågor för medarbetarna, där fortbildningen utformas utifrån patienternas behov och står helt fri från läkemedelsföretagens säljintresse, dekommer att ligga steget före.

Mikael Hoffmann, chef, Läkemedelsenheten, Östergötland
Kommer läkemedelsanvändningen att handla mest om kostnadskontroll eller om prioriteringar i ett samhällsperspektiv? Det är i första hand landstingen som har ansvar för den frågan. En annan viktig fråga är hur vi kan stimulera basal och klinisk läkemedelsforskning när sjukvården jagar läkemedelskostnader och läkemedelsföretagen går samman och inte längre har samma koppling till svensk sjukvård. Ett av många sätt kan vara bättre möjlighet till uppföljning av läkemedels effekter i vanlig sjukvård.

Carola Lemne, vd Danderyds sjukhus AB
Det är hur man ska lösa problemet med ?de olika portmonnäerna?. I en majoritet av fallen hamnar vinsten i någon annans plånbok än i landstingets. Eller också är vinsten ökad hälsa och längre liv, men inte i längden mindre insatser för sjukvården. Ett exempel är minskade sjukskrivningar hos reumatiker som får tillgång till de nya TNF-alfa-läkemedlen. Landstinget står för ?kostnaden? men försäkringskassan hämtar hem ?vinsten?. På lång sikt behövs nya lösningar som premierar helhetssyn och samverkan kring läkemedelskostnader och läkemedelsanvändning ? inte Svarte Petter-spel med läkemedelsnotan.

Barbro Westerholm, ordförande SPF
Den viktigaste frågan är insatser för att läkarna ska kunna förskriva läkemedel rationellt, det vill säga rätt läkemedel för rätt hälsoproblem, i rätt mängd, dos och administreringsform, under rätt tid till rätt kostnad, utan olämpliga läkemedelskombinationer till en patient som får adekvat information om sin behandling. Det handlar med andra ord om ut- och fortbildning av läkarna, tid för uppföljning av de egna förskrivningarna och tid för kommunikation med patienten.