Arbetsplatskoder och subvention

Ska klinisk verksamhet vara en förutsättning för att läkare ska få en arbetsplatskod och därmed kunna skriva ut subventionerade läkemedel?

23 feb 2002, kl 15:23
0

I propositionen om läkemedelsförmånen föreslår regeringen att arbetsplatskod på receptet ska vara förutsättningen för att ett läkemedel ska subventioneras. Man skriver också att endast den som har en arbetsplats bör tilldelas en arbetsplatskod. Men hur detta ska tolkas är en än så länge öppen fråga.

Ulf Edstedt

Vd Läkemedelsindustriföreningen


Alla läkare som har rätt att förskriva läkemedel bör självfallet erhålla arbetsplatskod. Det kan rimligen inte vara regeringens avsikt att indela de läkare som har rätt att förskriva läkemedel i två grupper varav den inte skulle få rätt att förskriva subventionerade läkemedel därför att de inte kommer att erhålla någon arbetsplatskod.

Anders Hernborg

distriktsläkare, medlem i SFAM.L


Ett ställningstagande borde idealiskt bygga på resultat från någon utredning som visar om detta överhuvudtaget är ett problem. I brist på detta tycker jag spontant man inte skall hindra laboratorieläkare eller pensionärer att skriva ut någon salva eller ett antibiotikum till en granne eller en anhörig. Men när subventionen kommer in vid läkemedel för värden över tusen kronor bör nog behandling och förskrivning ske i mer reglerade, journaldokumenterade former som det görs på en klinik, vårdcentral eller annan läkarmottagning. Stöd för regeringens förslag alltså.

Gunilla Johansson

distriktsläkare, Uppsala


En märklig proposition. En kraftfull styrning av läkarkåren. Man skriver inte ut dyra läkemedel för att man inte har en arbetsplatskod. Den ökande styrningen av läkarkåren ger bara en ökande flykt. Så länge läkaren inte är fråntagen sin legitimation bör hon/han ha förtroendet att skriva recept även efter pensioneringen. Det finns även de som flyttar runt mellan arbetsplatser för att känna frihet och kanske kunna vara hemma mer än om man var bunden till en arbetsplats. Ex 2 veckor i Norrland och hemma med familjen i Skåne 2 veckor. Den läkaren måste kunna skriva recept även mellan sina arbetspass.

Berndt Nilsson

Ordförande, Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO


Frågan är inte helt lätt att besvara. Allmänt tycker jag att en klinisk verksamhet bör vara en förutsättning för rätt att förskriva. Är du som läkare kliniskt verksam är du förhoppningsvis uppdaterad på såväl nya behandlingsmetoder och nya läkemedel vilket talar för att regeringens förslag är det riktiga. Problemet är dock det stora mörkertal av sjukvård som bedrivs utanför klinikerna, av pensionerade läkare med flera. Om rätten att förskriva subventionerade läkemedel skulle fråntas dessa vet jag inte i vilken omfattning detta ytterligare skulle öka belastningen på en i dag redan pressad svensk sjukvård. Ett sätt kan vara att ge dessa en form av ?pensionärskod? vilket även skulle innebära att vi fick ett begrepp om omfattningen av förskrivningen av icke kliniker. Min grunduppfattning är dock att det ska vara läkare som är kliniskt verksamma som ska ha den här rätten.