Annons

Varning utfärdad för antipsykotiska läkemedel

Fyra amerikanska läkarorganisationer varnar i dag för ökad risk för diabetes, fetma och höga kolesterolvärden med vissa antipsykotiska läkemedel.

28 jan 2004, kl 12:26
0

I dag utfärdades en varning till människor som använder läkemedel för schizofreni, manodepressiv sjukdom, autism, demens och andra psykiatriska sjukdomar. Patienter uppmanas att vara observanta på tecken på diabetes, fetma och höga kolesterolvärden.

Varningen kommer från fyra amerikanska medicinska sällskap; the American Diabetes Association, the American Psychiatric Association, the North American Association for the Study of Obesity och the American Association of Clinical Endocrinologists och publiceras i februarinumret av tidskriften Diabetes Care.

Organisationerna menar att varningen är motiverad efter studier som visat dessa oönskade effekter, bland annat med preparaten, klozapin (Leponex), risperidon (Risperdal), quetiapin (Seroquel) och olanzapin (Zyprexa).

De två senaste tillskotten i klassen, aripiprazol (ännu ej registrerat i Sverige) och ziprasidon, har funnits på marknaden en kortare tid och den kliniska erfarenheten av dessa är därför begränsad. I tillgängliga kliniska prövningar har dessa båda inte visat någon förhöjd risk för diabetes, skriver författarna.

Enligt varningen kan preparaten ge de oönskade effekterna i olika grad. Därför kan en patient som utvecklar symtom med ett läkemedel kan gradvis bytas över till ett annat.