Annons

Föräldrar osäkra när barnen är med i kliniska prövningar

Enligt en studie som presenteras i dagens JAMA är föräldrar till barn som deltager i kliniska prövningar ofta ovetande om innebörden av randomiseringen i studien.

28 jan 2004, kl 14:05
0

Studien inkluderade 137 föräldrar till barn med leukemi som behandlades på sex olika sjukhus. De flesta barn med leukemi inkluderas i studier för att jämföra olika behandlingar.

Studien och randomiseringen förklarades för 83 procent av föräldrarna av en läkare, och ett skriftligt dokument för så kallat ?informerat samtycke? gavs till 95 procent av föräldrarna. Trots detta var det hälften av föräldrarna som inte förstod innebörden av randomiseringen. De som inte förstod var också mer benägna att låta sina barn deltaga i studien.

Författarna till studien undrar om detta gör att föräldrarna verkligen ger ett ?informerat samtycke? till deltagande i studien. En del föräldrar hade inte förstått att visa behandlingar inte var testade och att en dator, och inte en läkare, skulle avgöra barnets behandling.

Samtidigt menar författarna att orsaken är ineffektiv kommunikation i ett skede när föräldrarna är mindre mottagliga för information.