Varning på antidepressiva även i Storbritannien

Nu följer Storbritannien USA:s exempel och inför varningstexter på antidepressiva läkemedel. Anledningen är självmordsrisker och ökad aggressivitet.

6 dec 2004, kl 18:34
0

Annons

Den brittiska motsvarigheten till Läkemedelsverket, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), meddelade idag att man vill ha starkare varningar på SSRI-preparat. Varningarna gäller möjliga utsättningsreaktioner och att minsta rekommenderade dos ska användas. Dessutom ska yngre vuxna följas noga, som en försiktighetsåtgärd.

Myndigheten har tillsatt en expertgrupp som ska se över säkerheten kring SSRI-preparaten, efter rapporter om självmordsrisker och ökad aggressivitet. Patienter har också vittnat om obehagliga utsättningseffekter efter avslutad behandling.

MHRA håller också på med en separat undersökning om Glaxosmithkline, GSK, har undanhållit studieresultat kring just självmordsrisk bland tonåringar som använt deras paroxetin (Seroxat).