Annons

Utsättningsinformation i Fass redan 2005

I Fass 2005 kommer ett eget kapitel om utsättning av läkemedel. På sikt kommer troligen även utsättningsinformation om varje produkt.

22 jan 2004, kl 18:38
0

Annons

Läkemedelsbibeln Fass kommer att genomgå en större förändring till 2005. Bland annat kommer utsättningsinformation tas med som ett eget kapitel.

? Till en början tar vi in det som ett eget kapitel i Fass. På sikt hoppas vi att det kan bli en rubrik under varje produkt, säger Per Manell som är ansvarig för Fass på Läkemedelsindustriföreningen, Lif.

Det är Anders Rane, professor vid avdelningen för klinisk farmakologi vid Huddinge universitetssjukhus, som skriver kapitlet på uppdrag av Lif.

? Jag kommer att presentera ett utkast för Lif i februari och räknar med att texten är helt färdig under våren, säger Anders Rane.

Vad som går att ta in i boken är begränsat, men i den elektroniska versionen finns inga begränsningar.

? Oavsett måste alla företag stå bakom att ta in informationen under varje produkt, eftersom det är företagen som ansvarar för Fasstexterna. Det blir ett stort jobb att lägga in det för de runt 5 000 produkterna i Fass, säger Per Manell.

Under varje produkt

Claes Lundgren arbetar på uppdrag av läkemedelskommittén i Västerbotten med en handbok om utsättning av läkemedel (se LMV 12/03), som kallas Fas ut. Han har också fått i uppdrag att skriva ett kapitel om utsättning av läkemedel till den kommande upplagan av Läkemedelsboken.

Per Manell har kontaktat Claes Lundgren men något samarbete är ännu inte klart.

? Nej, först ska handboken bli klar, vilket den blir till sommaren. Sen ska vi sprida den informationen och då kan Fass vara en av flera kanaler, säger Claes Lundgren.

Fas ut ska även innehålla information om utvärdering av läkemedelsbehandling, inte bara utsättning. Claes Lundgren är klar över var han vill ha informationen.

? Som förskrivare, och i mina kontakter med kollegor, kan jag spontant tycka att det är positivt att få information under varje produkt i Fass, säger Claes Lundgren.