Annons

Riskabelt sluta med Plavix

Patienter som behandlas med det blodproppsförebyggande
läkemedlet Plavix löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt eller död tiden efter att
behandlingen avslutas. Det visar en studie i veckans nummer av tidskriften JAMA.

7 feb 2008, kl 13:10
3

Studien går igenom journaler från drygt 3000 patienter som
behandlats för instabil angina och därefter fått Plavix (klopidogrel) för att
motverka blodpropp. Hälften av patienterna hade behandlats med ballongvidgning
och hälften enbart med trombolys. Patienterna som fått ballongvidgning
behandlades med Plavix i genomsnitt 278 dagar, och trombolyspatienterna i 302
dagar.

Resultaten visar att risken för patienterna att drabbas av
en hjärtinfarkt eller dö ökar tiden efter det att behandlingen med Plavix avslutats.
Bland patienterna som behandlats med enbart propplösande läkemedel  drabbades 17,1 procent av hjärtinfarkt eller
död, för gruppen som istället behandlats med ballongvidgning var motsvarande
siffra 7,9 procent. I båda grupperna var risken som störst under de första 90
dagarna efter behandlingen.

I en kommentar i samma nummer av JAMA skriver professor
Deepak Bhatt vid Clevland Clinic att resultaten väcker frågor kring den praxis som finns
idag att behandla med Plavix i 9-12 månader, och att man kanske bör överväga om
det är bättre att fortsätta med behandlingen en längre tid.

Forskarna bakom studien efterlyser mer forskning som kan
verifiera deras resultat och också förklara fenomenet.

3 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Intressant artikel. För c:a 7 månader sedan drabbades jag av en infarkt och äter plavix. Skulle det fungra att trappa ner istället för att sluta tvärt?

  2. Bosse, jag föreslår att du pratar med din läkare om det. Vi kan som du förstår inte ge några behandlingsråd här.