Annons

Information om utsättning i nya Fass

I höst och vinter kommer två böcker som innehåller utsättningsinformation om läkemedel. Det viktigaste budskapet är att ha en tidsplanering för behandlingen och att diskutera den med patienten.

22 sep 2004, kl 18:24
0

I Fass 2005 finns ett nytt kapitel som handlar om utsättning av läkemedel. Men redan nu finns kapitlet på fass.se.

? Det är långt, men man måste ju diskutera hela problematiken, säger Per Manell, utvecklingschef på Läkemedelsindustriföreningen, Lif.

Kapitlet har skrivits av professor Anders Rane vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

? Det är det svåraste jag någonsin har skrivit eftersom det finns väldigt sparsamt med vetenskapliga studier om utsättning, säger Anders Rane.

Därför bygger texten istället på kliniska erfarenheter och observationer. Hans erfarenhet är att det som rapporteras kliniskt också stämmer överens med den farmakologiska teorin.

Enligt Anders Rane är det viktigaste att tänka på att ha en tidsplanering för behandlingen.

? Och att diskutera den med patienten.

För varje läkemedel

Nästa steg är att kontinuerligt uppdatera kapitlet i Fass.

? Minst varje år måste texten uppdateras, som med andra kapitel i Fass. På sikt tror jag att det kommer utsättningsinformation för varje läkemedel, säger Per Manell.

Under hösten kommer också boken Fas ut, Farmacevtiska specialiteters utsättning (se LMV 12/03), som läkaren Claes Lundgren skriver på uppdrag av den lokala läkemedelskommittén i Skellefteå.

? Texten är på remiss men går till tryck i mitten av oktober, säger Claes Lundgren.