Annons

Antalet rapporter om biverkningar ökar

Under 2003 rapporterades 22 procent fler biverkningar till Läkemedelsverket jämfört med 2002. Men det är fortfarande okänt om antalet biverkningar ökar.

22 sep 2004, kl 18:20
1

Annons

Förra året kom 3 585 biverkningsrapporter in till Läkemedelsverket från den svenska hälso- och sjukvården. Motsvarande siffra för 2002 var 2 941 rapporter. Det är en ökning med 22 procent.

? Men vi kan inte säga att antalet biverkningar ökar bara för att rapporteringen ökar, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, enhetschef på Läkemedelsverkets biverkningsenhet.

En anledning till ökningen kan vara att man internt utropade 2003 till biverkningsrapporteringens år.

? Vi har uppmanat våra sex regionala centra att vara aktiva mot den lokala sjukvården. Vi har också skickat ett brev till 6 000 personer som arbetar med vaccinationer och uppmuntrat dem att rapportera vaccinbiverkningar. 2003 var också första året som vi la ut statistik på vår hemsida, säger Gunilla Sjölin-Forsberg.

Under 2004 bedrivs dock inget liknande arbete som under 2003 med brev till sjukvården. Däremot fortsätter arbetet med ny årsstatistik på hemsidan och aktiviteter på regionala centra.

Livshotande reaktioner

De flesta rapporterna gäller äldre personer och 40 procent av biverkningsrapporterna bedömdes innehålla allvarliga biverkningar. I fyra procent av fallen (144 rapporter) dog patienten.

? Det som ska rapporteras är dödsfall, livshotande reaktioner, allvarliga reaktioner som lett till permanent skada, sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, säger Gunilla Sjölin-Forsberg.

Men hon vill även få in rapporter om nya oväntade reaktioner som man inte känner igen sedan tidigare samt nya interaktioner. Det kan också gälla kända biverkningar som man tycker ökar i frekvens.

? Den främsta tillgången med rapporteringen är att få signaler och ökad kunskap om sällsynta och oväntade biverkningar och interaktioner.

Mest Waran

Läkemedel som används för att behandla infektionssjukdomar (999 rapporter) respektive sjukdomar i nervsystemet (923 rapporter) tillhörde, liksom år 2002, de mest inrapporterade misstänkta läkemedlen. På tredje plats kom läkemedel för hjärta och kretslopp med 451 rapporter.

Bland enskilda läkemedel fick Waran flest rapporter angående allvarliga biverkningar, 144 stycken. Sedan följde Trombyl (50), Remicade (29), Enbrel (26) och Plavix (22).

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. tar plendil,glibenklamid,simvastatin och metformin.har testats på falu lasarett allergi-avd. när jag tar trombyl får jag svullnader på olika ställen,exvis tungan läpparna ögonlocken mm.