Annons

Reje ska utreda integriteten

Regeringen har idag gett apoteksmarknadsutredningen
ytterligare direktiv. Utredningen ska förutom sitt grunduppdrag analysera hur
den personliga integriteten ska skyddas på en omreglerad apoteksmarknad.

7 feb 2008, kl 15:36
0

Regeringen vill ha en analys av hur den personliga
integriteten påverkas när fler aktörer får tillgång till de register som Apoteket
idag hanterar. Lars Reje, som leder apoteksmarknadsutredningen, ska också
presentera förslag på åtgärder som ska skydda integriteten. I analysen ska det också framgå om det behövs en särskild
registerlag. Senast den 14 mars 2008 ska den delen av utredningen presenteras.

Samtidigt får Lars Reje mer tid för att utreda hur
handeln med djurläkemedel ska vara organiserad, ny redovisningstid blir senast
den 30 april i år.