Utredning ska ge klarhet i regionala adhd-skillnader

Utredning ska ge klarhet i regionala adhd-skillnader

Förskrivningen av adhd-läkemedel varierar stort i landet. Nu ska Socialstyrelsen utreda vad skillnaderna beror på.

23 apr 2018, kl 10:41
0

Annons

Som Läkemedelsvärlden.se skrivit om i flera artiklar fortsätter förskrivningen av adhd-läkemedel att öka i landet. Samtidigt finns det stora regionala skillnader i diagnos och behandling.

Nu har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utreda vad skillnaderna beror på och hur psykosociala och socioekonomiska faktorer påverkar adhd hos barn. I utredningen ska Socialstyrelsen också bland annat titta på om det finns andra faktorer som kan kopplas till specifika landsting och kommuner som kan förklara de regionala skillnaderna.

Av Socialstyrelsens senaste siffror från i början av april framgår att så stor andel som 8,6 procent av pojkar mellan 10 och 17 år i Gävleborg har fått adhd-läkemedel förskrivet. Detta trots att prevalensen i samhället bedöms vara cirka 5 procent.

I Halland och Stockholm har 7,4 respektive 7 procent av pojkarna i ålderskategorin förskrivits adhd-läkemedel, medan motsvarande siffror i Kronoberg och Jönköping är 3,7 respektive 3,6 procent.

Det är också betydligt fler pojkar än flickor som diagnosticeras med adhd och får läkemedelsbehandling. Utredningen ska även utreda vad den skillnaden beror på.

Att fler diagnosticeras och får läkemedelsbehandling kan bero på att kunskapen om adhd har ökat, både i allmänhet och hos sjukvården. Men det förklarar inte de regionala skillnaderna eller skillnaderna mellan könen.

– Därför är detta ett välkommet uppdrag där det blir mycket intressant att ta del av resultatet för att sedan se över hur vi kan minska skillnaderna, säger socialminister Annika Strandhäll (S), i ett pressmeddelande.

Till uppdraget anslås tre miljoner kronor under 2018 och en delredovisning av utredningen ska redovisas senast den 30 oktober. Hela utredningen ska presenteras senast den 30 maj nästa år.