Annons
Trippelkombination effektiv mot försämringar av KOL

Trippelkombination effektiv mot försämringar av KOL

En kombination av tre befintliga substanser hade bättre effekt än när substanserna kombinerades två och två.

23 apr 2018, kl 06:00
0

I en klinisk fas III-studie har effekten av KOL-läkemedlet Trelegy jämförts med läkemedlen Relvar Ellipta och Anro, som båda också är godkända för behandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Studien var dubbelblind och randomiserad.

I den internationella studien, som är publicerad i NEJM, ingick 10 355 patienter med måttlig till svår KOL, som haft minst en excerbation (försämringsperiod) det senaste året.

Det primära effektmåttet var minskning av det årliga antalet medelsvåra och svåra exacerbationer.

Resultaten visar att behandling med Trelegy, som består av substanserna flutikasinfurorat, vilanterol och umeklidiniumbromid, gav 15 procent minskning av svåra exacerbationer jämfört med Relvar Ellipta, bestående av flutikasonfurorat och vilanterol. Jämfört med Anro (umeklnidium, vilanterol) var minskningen 25 procent. Båda skillnaderna var statistiskt signifikanta.

Risken för dödlighet oavsett orsak var också statistiskt signifikant lägre, 42 procent, för patienter som fick trippelkombinationen jämfört med de som fick Anro. Dödligheten var även lägre i grupperna som fick någon av läkemedelskombinationerna med kortikosteroid, det vill säga flutikasinfurorat, än i gruppen som fick läkemedlet utan.

De vanligaste biverkningarna med Trelegy, liksom för läkemedlen i de övriga behandlingsgrupperna, var virusinfektion i övre luftvägarna, försämring av KOL, infektion i övre luftvägarna, lunginflammation och huvudvärk.

Samtliga läkemedel ges som inhalationspulver och ingår i läkemedelsförmånen. Tandvårds- och läkemedelsverket TLV skriver i sitt förmånsbeslut för Trelegy, som fattades tidigare i år, att läkemedlet ger en jämförbar effekt som en kombination av ett befintligt läkemedel med flutikasonfurorat och vilanterol och ett med umeklnidium. Kostnaden för Trelegy blir dock lägre än att kombinera de två andra läkemedlen.

Studien är finansierad av läkemedelsbolaget Glaxosmithkline, som också marknadsför läkemedlen som ingick i studien.