Annons
Ökad misstro mot vaccin oroar på EU-nivå
Foto: Istock

Ökad misstro mot vaccin oroar på EU-nivå

Europaparlamentet uttrycker en stark oro och varnar för den minskande vaccineringsgraden inom EU.

20 apr 2018, kl 11:30
0

Annons

Antalet mässlingsfall fortsätter att öka i Europa. Hittills i år har drygt 4 900 fall, inklusive 13 dödsfall, rapporterats från de mest drabbade länderna Rumänien, Grekland, Frankrike och Italien. Det visar den senaste uppföljningen från den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC.

Europaparlamentet ser allvarligt på utvecklingen, som tillskrivs en ökad misstro mot vaccin i Europa. Av de 29 EU-länderna är det till exempel bara sju där vaccinationstäckningen mot mässling är högre än 95 procent, som krävs för att inte smittan ska spridas i befolkningen

Vid ett möte nyligen uttryckte parlamentet stark oro för den minskade vaccinationsgraden och dess följder, och lade fram ett antal förslag på åtgärder för att komma tillrätta med problemet.

Bland annat uppmanar parlamentet EU-kommissionen att fortsätta stärka stödet till nationella vaccinationsinsatser. Man fördömer också spridningen av opålitlig, missledande och ovetenskaplig information om vaccin som förvärras av “medial populism” och ”dålig journalistik”.

Europaparlamentet vill att medlemsstaterna och EU-kommissionen tar krafttag för att motverka desinformationen om vaccin, bland annat genom informationskampanjer, utbildning och ökad dialog med fram för allt föräldrar.

För att höja förtroendet för vaccin vill Europaparlamentet också se en förbättrad insyn i produktionen och utvärderingen av vaccin och adjuvanser. Här kan oberoende forskningsprogram om vacciners eventuella biverkningar bidra, tror parlamentet, och efterlyser finansiering av sådana.

Även andra åtgärder, som att diskussionerna i den europeiska läkemedelsmyndighetens utvärderingspanel görs offentliga, kan bidra till ett ökat förtroende, anser parlamentet.

På ett övergripande plan vill Europaparlamentet se en mer samordnad plan för vaccinering i Europa. Den innefattar bland annat gemensam vaccinupphandling för att få bättre pris, en EU-gemensam plattform för uppföljning samt delning av ”best practice” länderna emellan.

Vid sitt möte, och i den efterföljande skrivelsen, konstaterar parlamentet dessutom att förutom skydd mot ett antal sjukdomar spelar vaccin en viktig roll i kampen mot antibiotikaresistens när sjukdomar uteblir och behovet av antibiotika minskar.