Annons

Utökad indikation för PD1-hämmare

PD1-hämmaren Opdivo får godkänt för behandling av vuxna patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp.

19 apr 2016, kl 09:55
0

Annons

Europeiska kommissionen ger Opdivo, nivolumab, grönt ljus för ytterligare indikation. Läkemedlet får utökad indikation för behandling av lungcancer till att även innefatta patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp. Läkemedlet får även godkänt för behandling av avancerad njurcellscancer hos patienter som tidigare fått behandling.

Sedan tidigare är läkemedlet godkänt för behandling av vuxna med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp efter tidigare kemoterapi samt som monoterapi för behandling av vuxna med avancerat, icke-resektabelt eller metastaserande, melanom.

Godkännandet för den utökade indikationen av avancerad njurcellscancer är baserat på data från en fas III-studie. Studien som har publicerats i The New England Journal of Medicine har utvärderat Opdivo hos patienter med avancerad njurcellscancer, klarcellig njurcellscancer. Dessa patienter har sedan tidigare fått behandling med angiogeneshämmare.

Patienterna i studien randomiserades till att antingen få Opdivo, 3 mg/kg intravenöst varannan vecka, eller everolimus, 10 mg oralt en gång om dagen. Resultaten visade att patienter som behandlades med Opdivo fick en överlevnadsfördel med en mediantid på 25 månader, jämfört med 19,6 månader för patienter som fått everolimus.