Hem Taggar Pd1-hämmare

Tag: Pd1-hämmare

Kan ny kombination göra immunterapi effektivare?

Forskare utvecklar nya behandlingar som ska göra att fler cancerpatienter kan få effekt av immunterapi.
10 dec 2019, kl 11:55

Immunterapi gav lovande resultat vid sällsynt cancer

PD1-hämmaren pembrolizumab förlängde överlevnaden hos patienter med hudcancern merkelcellscarcinom.
12 feb 2019, kl 11:45

Nya cancerbehandlingar ska införas snabbare

NT-rådet ökar tempot i införandet av Pd1- och Pd-L1-hämmare mot cancer.
18 okt 2018, kl 10:31

Nya cancerläkemedel nådde patienterna snabbt

Snabba godkännanden och intensiv marknadsföring har bidragit till PD1-hämmarnas kliniska genomslag.
14 maj 2018, kl 06:00

Utökad indikation för PD1-hämmare

PD1-hämmaren Opdivo får godkänt för behandling av vuxna patienter med metastaserad icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp.
19 apr 2016, kl 09:55

Opdivo får utökad indikation

PD1-hämmaren Opdivo, som är godkänd för behandling av malignt melanom och särskild typ av lungcancer rekommenderas nu även för behandling av njurcancer.
1 mar 2016, kl 10:31

Opdivo klart som förstahandsval

PD1-hämmaren Opdivo rekommenderas som förstahandsvalet vid behandling av malignt melanom.
8 feb 2016, kl 13:34

Läkemedlen som väntas göra avtryck

PD1-hämmaren Opdivo och det omtalade hjärtläkemedlet Entresto spås göra avtryck under 2016, enligt en prognos av First word pharma.
26 jan 2016, kl 13:27

Snabb rekommendation av nya cancerläkemedel

Nu rekommenderas landstingen att i första hand använda nivolumab mot malignt melanom.
9 okt 2015, kl 10:38

NT-rådet rekommenderar nya PD1-hämmare

I väntan på ett landstingsgemensamt införande, rekommenderar NT-rådet att använda Opdivo vid behandling av malignt melanom.
4 sep 2015, kl 13:25

Letar gener som boostar behandling

MSD ska börja leta efter gener som gör att behandlingseffekten av Keytruda blir optimal.
5 jun 2015, kl 11:44

Framgångsrika immunterapier i fokus

Lovande resultat från flera olika immunterapier mot cancer presenterades vid ASCO-konferensen.
3 jun 2015, kl 09:00

Första PD1-hämmaren snart i Europa

Opdivo från BMS mot avancerat malignt melanom blir den första godkända PD1-hämmaren i Europa.
28 apr 2015, kl 14:36

Framgångar för lungcancerbehandlingar

En studie av en PD1-hämmare mot lungcancer nådde målen i förtid och en annan kandidat är redo för godkännande.
21 apr 2015, kl 11:20

Keytruda överlägset mot malignt melanom

En klinisk studie avbröts i förtid då PD1-hämmaren Keytruda var effektivare än Yervoy mot avancerat malignt melanom.
25 mar 2015, kl 17:30

PD1-hämmare ges innan godkännande

Storbritannien tillåter användandet av cancermedicinen Keytruda innan EU godkänt behandlingen.
11 mar 2015, kl 11:32