Annons

Första PD1-hämmaren snart i Europa

Opdivo från BMS mot avancerat malignt melanom blir den första godkända PD1-hämmaren i Europa.

28 apr 2015, kl 14:36
0

Annons

Den europeiska läkemedelsmyndighetens rådgivande kommitté, CHMP, anser att Opdivo bör godkännas. Läkemedlet, som innehåller nivolumab, blir då det första preparatet i den nya läkemedelsklassen PD1-hämmare i Europa. Opdivo är redan godkänt i flera andra delar av världen och CHMP ger klartecken för behandling av malignt melanom som har metastaserat eller inte går att operera.

Läkemedlet godkändes nyligen i USA även för behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer av skvamös typ och spås bli en av årets absoluta storsäljare.

Nyligen fick Opdiva mycket uppmärksamhet för en studie där läkemedlet kombinerats med ett annat preparat. I studien gavs Opdivo tillsammans med Yervoy, ipilimumab, som behandling till patienter med tidigare obehandlat avancerat melanom. Kombinationen minskade risken att sjukdomen skulle fortskrida med drygt 60 procent och 22 procent fick ett komplett svar. Studien publicerades i The New England Journal of Medicine.

MSD har ännu inte fått sin PD1-hämmare Keytruda godkänd i Europa. Läkemedlet som innehåller pembrolizumab är godkänd i USA