Annons

Utlänningar i toppen av svenska marknadsbolag

Allt fler av läkemedelsföretagens svenska marknadsbolag leds av icke-svenskar. Idag är hälften av ledamöterna i Läkemedelsindustriföreningens styrelse utlänningar.

27 sep 2005, kl 19:29
0

Den ökade globaliseringen inom läkemedelsindustrin avspeglas i ett ökande antal utländska vd:ar för företagens svenska marknadsbolag, något som i sin tur förändrat sammansättningen i styrelsen för Läkemedelsindustriföreningen, Lif.

Av 14 styrelseledamöter i Lif är sju icke-svenskar, varav tre inte talar svenska; en tysk, en amerikan och en kanadensiska. Fyra är svensktalande från andra nordiska länder; en norrman (ordföranden i styrelsen Steinar Höeg), en dansk och två finländare.

En orsak till förändringen är att karriärvägarna inom industrin idag snarare är knutna till företag än länder, menar Richard Bergström, vd för Lif.

? Det är likadant i de flesta europeiska länder, med undantag för Frankrike och i viss mån Tyskland.

? Sverige anses ofta som ett lagom stort och lagom svårt land för att testa en ny chef i. Det är också en stor fördel att alla talar engelska här.

Lif:s styrelse har nu gått över till engelska som arbetsspråk, vilket inneburit en del initiala praktiska problem eftersom alla gamla dokument är på svenska, berättar Richard Bergström.