Annons
USA:s senatorer delar inte Trumps vaccinskepticism

USA:s senatorer delar inte Trumps vaccinskepticism

Ingen av de tillfrågade senatorerna har uttryckt tvivel kring säkerheten på vaccin.

19 jan 2017, kl 10:10
2

Sedan det uppmärksammats att Donald Trump tillfrågat Robert Kennedy Jr, en uttalad vaccinkritiker, att leda en vaccinsäkerhetskommission, har den vetenskapliga nyhetssajten StatNews kontaktat de senatorer som sitter i kommittén för vård, utbildning, arbete och pensioner och frågat huruvida de delar Trumps oro kring vaccinsäkerhet.

Kommittén överser bland annat den amerikanska folkhälsomyndigheten, Centers for Disease Control and Prevention.

Arton av de 23 senatorerna uttryckte sitt förtroende för det amerikanska vaccinationsprogrammet och vaccinationernas hälsovinster i sina svar till StatNews. Av dessa var åtta republikaner och nio demokrater. Den sista var Bernie Sanders, som är oberoende men som röstar med demokraterna.

Tre senatorer, två republikaner och en demokrat, svarade över huvud taget inte på upprepade förfrågningar via telefon och mail. Ytterligare två republikanska senatorer meddelade att de inte tänkte svara.

Men ordföranden, den republikanske senatorn Lamar Alexander, talade klarspråk i sitt svar: ”Sund vetenskap säger detta: Vaccin räddar liv.” I ett uttalande sa han också: ”Vaccin räddar liv på de som vaccineras. Och de skyddar dem som är sårbara runt omkring, som spädbarn och sjuka.”

Lamar har tidigare sagt att han är bekymrad över att färre barn i USA har vaccinerats de senaste åren.

Donald Trump har inte själv mandat att ändra i USA:s vaccinpolicy, skriver Stat News. Vaccinrekommendationer för barn tas fram av en vetenskaplig panel inom den amerikanska folkhälsomyndigheten. Trump kan inte beordra några förändringar i vaccinrekommendationerna som inte har stöd i vetenskapen.

Vad han kan göra är att utse vaccinskeptiker för att arbeta i hans administration, och sprida skepticism kring vaccin bland statstjänstemän och i den amerikanska allmänheten.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. Amerikanska barn har fått 72 vaccinationer av 16 olika sorter när de fyllt 18 år.
  Av dessa ges 49 doser före 6 års ålder! Första dosen som skall skydda mot en sexuellt överförd sjukdom ges samma dag som barnet föds.
  Amerikanska barn är de mest kroniskt sjuka barnen i världen. Astma, allergier, diabetes, ulcerös colit, reumatiska sjukdomar neuropsykiatriska sjukdomar….
  Autism har tagit epidemiska former och om trenden fortsätter räknar man med att år 2032 är vartannat amerikanskt barn autistiskt.
  Spädbarnsdödligheten i USA ligger på 34 plats i förhållande till jämförbara länder. Spädbarnsdödligheten är nästan 3 gånger så hög som i Sverige och Singapore. Delstaten Mississippi USA har både den högsta vaccinationstäckningen och den högsta spädbarnsdödligheten. Förhållandet är 10 döda på 1000 levande barn. Motsvarande siffra för Sverige är 2,75.
  Tillfällighet eller samband?
  Ingen av de tillfrågade senatorerna uttryckte något tvivel om vacciners säkerhet. Kan det möjligen ha något samband med att de sitter i kongressen på vaccinindustrins mandat?

 2. USA är väl kontrasternas land, som varierar från rikast i världen till nästan uland. Där ulandet finns skall visst vaccintäckningen också likna uland och vara låg. Autism är en utvecklingsstörning, som grundläggs under fosterstadiet. Därför har jag svårt att förknippa vaccination i barnaåren till autism för den är redan grundlagd då. En vaccination är en konstgjord infektion och utan vaccination får de infektioner, som innebär risk de också och därför vaccinerar man.