Annons
Färre nya substanser förra året jämfört med 2015
Foto: Istock

Färre nya substanser förra året jämfört med 2015

Bara 27 nya substanser rekommenderades ett godkännande av EMA under förra året.

20 jan 2017, kl 10:50
0

Det totala antalet läkemedel som fick ett rekommenderat godkännande förra året var 81 stycken, inklusive de nya substanserna. Det skriver den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i en översikt.

Året innan var den siffran 93. Men det är framför allt när det gäller nya substanser som förra året blev en nedgång. 27 kan jämföras med 39 under 2015, och 40 och 34 åren dessförinnan.

De största områdena för nya läkemedel är cancer och infektioner.

Sju nya läkemedel fick ett rekommenderat godkännande genom ett påskyndat förfarande. En sådan process tillåts bara för de substanser som kan ge en behandling som tidigare inte kunnat fås. Bland dessa var fem nya cancerläkemedel, ett för blödarsjuka och ett för hepatit c.

Bland förra årets rekommenderade godkännanden finns 17 särläkemedel, läkemedel för sällsynta sjukdomar. Det är nästan samma som året innan, då det var 18 stycken. Särläkemedel som rekommenderats godkännande 2016 är bland annat för blödarsjuka, multipelt myelom och mjukdelssarkom.

EMA har också rekommenderat godkännande för ett antal läkemedel på nya indikationer. Det är befintliga läkemedel som får ett godkännande att användas för nya sjukdomsdiagnoser.

Bland de 59 läkemedlen som får vidare indikationsområden finns Truvada, som godkänts i preventivt syfte för att motverka hiv-infektion, som Läkemedelsvärlden.se skrivit om.