Upptäckt kan bidra till bättre vaccin
Foto: Istock.

Upptäckt kan bidra till bättre vaccin

Pneumokocker orsakar mycket allvarligare infektioner hos människor än hos djur. Nu vet forskarna varför och upptäckten kan bidra till nya, bredare vacciner.

1 sep 2016, kl 18:00
1

Birgitta Henriques-Normark. Foto: Gustav Mårtensson

Studien som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften Cell Host & Microbe har syftet att försöka förstå vad det är som gör att man blir sjuk av pneumokocker. Bakterierna finns hos friska barn, men kan ibland ge upphov till allvarliga infektioner så som hjärnhinneinflammation, sepsis och lunginflammation.

– Genom att ta reda på vad som gör att pneumokocker ibland orsakar sjukdom får vi bättre möjligheter för hur vi kan förebygga och behandla, säger Birgitta Henriques-Normark, överläkare och professor vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska institutet.

Pneumokocker orsakar mycket allvarligare infektioner i människor än i andra däggdjur. Forskare har tidigare inte kunnat förklara varför det är så, men nu visar resultat från den nyligen publicerade studien att det kan vara en sockermolekyl som är orsaken.

I näsan finns sockermolekylen, sialinsyra. Pneumokocker utnyttjar sockermolekylen som energikälla och resultaten visar att den sialinsyra som finns i människan gör att pneumokocker växer bättre och blir mer motståndskraftiga mot avdödning, jämför med den variant av sialinsyra som finns i andra djur.

Forskarna försökte hitta faktorer både hos människan och bakterien som påverkar om man får en infektion. I studien använde forskarna möss med en mutation som gör att de producerar den mänskliga formen av sockret. Resultaten visar att mössen med mutationen fick mer allvarliga pneumokockinfektioner än möss utan mutationen.

– Vi har funnit skillnaden mellan de olika sockermolekylerna som påverkar signalvägen för bakterien. Den mänskliga varianten av sialinsyra ökar upptaget och frigörandet av sialinsyran som användbar energi, vilket gör att bakterierna kan växa och ge allvarligare infektioner, säger Birgitta Henriques-Normark.

De nya fynden tillför kunskap för förståelsen om hur pneumokocker kan växa till och vilka faktorer som påverkar tillväxten, och hur de orsakar sjukdom, vilket i förlängningen kan vara värdefullt för att hitta nya läkemedel.

– I och med att vi identifierat signalvägen kan vi finna intressanta komponenter som target för läkemedel. Ett av proteinerna kan mycket väl vara en vaccinkandidat, säger Birgitta Henriques-Normark.

De vacciner som finns i dag inriktar sig på bakteriernas kapsel. Det finns 97 olika, men vaccinen som används i dag i barnvaccinationsprogrammet innehåller enbart upp mot 13 av kapslarna och man är därför intresserad av att hitta bredare vaccin som slår mot fler pneumokocker.

Nästa steg för forskarna är att fortsätta studera och försöka förstå mer hur pneumokocker orsakar sjukdom. De har även ännu ett program där de tittar på hur man kan utveckla nya läkemedel och vacciner. Härnäst ska forskarna se över hur de nya resultaten kan komma in och påverka läkemedelsprogrammet.

– Det som är det ultimata målet är ju att man hittar nya vacciner och läkemedel för att motverka sjukdom, säger Birgitta Henriques-Normark.

Studien har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Vetenskapsrådet, Stiftelsen för strategisk forskning samt ALF-medel och NIH. Studien är ett samarbete mellan Karolinska institutet och University of California.

Publikation: ”Streptococcus pneumoniae senses a human-like sialic acid profile via the response regulator CiaR”.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Har ett svagt minne av att sialyltransferas hämmas av alkohol. Kände en som disputerade bl.a på det. Vi diskuterade bl.a annat den saken plus en massa annat också förstås. Den mannen var forskaren med stort F.