Annons
Nästan alla tvååringar vaccinerade mot mässling

Nästan alla tvååringar vaccinerade mot mässling

Vaccinationstäckningen är fortsatt hög i Sverige, visar färska siffror från Folkhälsomyndigheten.

24 apr 2019, kl 14:36
0

Annons

Över 97 procent av alla tvååringar i Sverige var förra året fullvaccinerade enligt barnvaccinationsprogrammet, visar Folkhälsomyndighetens årsrapport för barnvaccinationsprogrammet.

Det är i nivå med tidigare år och över den kritiska gränsen på 95 procent vaccinationstäckning som krävs för ett gott skydd i form av flockimmunitet.

– Det ser mycket bra ut i Sverige och vi har en stabil situation här, sade Adam Roth, chef för Folkhälsomyndighetens enhet för vaccinationsprogram, när han presenterade siffrorna vid konferensen Vaccindagen i Stockholm under onsdagen.

Vaccinen i barnvaccinationsprogrammet skyddar mot nio sjukdomar, däribland mässling, kikhosta och pneumokocker, och tack vare god vaccinationstäckning under många år insjuknar inga eller få i dessa sjukdomar.

Under förra året rapporterades exempelvis inte ett enda fall av difteri, polio, röda hund eller Haemophilus influenzae typ b (Hib) i Sverige. Även mässling är numera sällsynt även om det förekommer enstaka fall där människor oftast förvärvat sjukdomen från andra länder, där mässling fortfarande förekommer. Totalt rapporterades 43 mässlingsfall i Sverige 2018, varav 18 smittades utomlands.

– För att undvika smitta är det viktigt att se över sitt behov av vaccination inför utlandsresor, inklusive andra europeiska länder där mässling är vanligare än i Sverige. Detta skyddar både individen och minskar risken för utbrott, säger Adam Roth, i ett pressmeddelande med anledning av barnvaccinationsrapporten.

Även antalet fall av kikhosta har fortsatt minska och under förra året rapporterades 68 fall hos spädbarn, vilket är den lägsta siffran sedan 2014.

Enligt barnvaccinationsrapporten gavs över 1,3 miljoner vaccindoser inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i vaccinationsregistret förra året. Totalt rapporterades 406 misstänkta biverkningar för dessa vaccin, vilka främst gällde redan kända och övergående biverkningar som feber och lokala reaktioner vid injektionsstället.

Nyligen presenterades också siffror rörande vaccinationstäckningen för vaccin mot humant papillomvirus (hpv). Under förra året ökade vaccinationstäckningen bland tolvåriga flickor med fem procentenheter till 84 procent, som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat om.