Annons
Allt fler flickor får cancerskyddande vaccin
I genomsnitt 84 procent av alla flickor i Sverige vaccineras mot humant papillomvirus, hpv.

Allt fler flickor får cancerskyddande vaccin

Andelen tolvåriga flickor som får vaccin mot humant papillomvirus har ökat visar nya siffror.

23 apr 2019, kl 10:49
0

Nya siffror från vaccinationsregistret för 2018 visar att i genomsnitt 84 procent av de tolvåriga flickorna i Sverige nu vaccineras mot humant papillomvirus, hpv. Tidigare har täckningen för hpv-vaccinet legat på mellan 75 och 80 procent.

– Det är väldigt positivt att allt fler flickor vaccinerar sig. Det innebär en minskad risk för att drabbas av allvarliga cellförändringar och livmoderhalscancer senare i livet, säger epidemiolog Tiia Lepp vid Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

– Men självklart strävar vi efter att ännu fler ska vaccinera sig så att skyddseffekten ökar ytterligare.

Hpv-vaccin skyddar mot de stammar av hpv-virus som orsakar merparten av all livmoderhalscancer. Som Läkemedelsvärlden tidigare har rapporterat visar det samlade forskningsläget tydligt att hpv-vaccin kraftigt minskar risken för livmoderhalscancer. I en översiktsstudie som Cochraneinstitutet publicerade i fjol ingick 26 randomiserade, placebokontrollerade studier med sammanlagt över 73 000 deltagare.

Bland flickor och kvinnor som var konstaterat icke hpv-infekterade när de vaccinerades minskade risken för förstadier till livmoderhalscancer med hela 99 procent.

Cochraneforskarna undersökte också vaccinernas säkerhet och konstaterade att det inte fanns någon skillnad i antalet allvarliga biverkningar mellan vaccinationsgruppen och de som inte fått vaccin. I kontrollgruppen rapporterades 669 fall per 10 000 personer jämfört med i vaccingruppen där motsvarande siffra var 656 fall per 10 000.

I Sverige ingår sedan 2012 hpv-vaccinering i det allmänna vaccinationsprogrammet för flickor. De erbjuds två vaccindoser i årskurs fem eller sex.

En klar ökning av vaccinationstäckningen kunde enligt den nya statistiken i fjol ses över hela landet. Ökningen kan, enligt Folkhälsomyndigheten, bero både på en faktisk ökning och på bättre registrering. Samtidigt förekommer det dock fortfarande en underrapportering från vissa kommuner.

Tidigare i år publicerade Folkhälsomyndigheten, som Läkemedelsvärlden skrev, statistik som visade att täckningen för hpv-vaccinet varierade kraftigt mellan olika grupper i befolkningen. Flickor med välutbildade och Sverigefödda föräldrar vaccinerades till exempel något mer än flickor med föräldrar som hade kortare utbildning och/eller var födda i andra länder.

Hpv-virus orsakar inte bara livmoderhalscancer utan även bland annat peniscancer, svalgcancer och vulvacancer. Folkhälsomyndigheten har föreslagit att kostnadsfri hpv-vaccinering ska införas även för pojkar i det allmänna vaccinationsprogrammet. Det skulle öka cancerskyddet både för flickor och för pojkar. Som Läkemedelsvärlden har rapporterat dröjer fortfarande regeringens beslut om detta förslag.