Uppföljning av hiv-läkemedel förlängs

Det så kallade DAD-projektet som följer upp säkerheten på hiv-läkemedel
förlängs till 2012. Den prospektiva studien följer över 33 000
patienter världen över.

4 feb 2009, kl 16:35
0

Annons

Projektet inleddes av europeiska läkemedelsverket 1999 för att kontrollera de kardiovaskulära och metabola riskerna med antiretroviral behandling mot hiv.  Projektet har vid flera tillfällen förlängts och nu har sponoser, som bland annat är läkemedelsföretagen, sagt ja till att finansiera projektet fram till 2012.

I dagsläget följer DAD-projektet 33 300 patienter som behandlas med något av de idag godkända antiretrovirala läkebehandlingarna. Europeiska läkemedelsverket, EMEA, skriver i ett pressmeddelande att de kommer kräva att alla antiretrovirala läkemedel som blir godkända i framtiden ingår i projektet.