Svenska läkemedel från miljöfarlig indisk produktion

Svenska läkemedel från miljöfarlig indisk produktion

Ett 70-tal läkemedel på den svenska marknaden produceras i det område i
Indien som släpper ut stora mängder aktiva substanser direkt i
avloppsvattnet. Det visar en ny kartläggning som Göteborgsforskaren
Joakim Larsson gjort.

5 feb 2009, kl 11:02
1

Redan sommaren 2007 publicerade Joakim Larsson och hans kollegor en studie som visade att indiska läkemedelsfabriker pumpar ut antibiotika och andra aktiva substanser rakt ut i avloppsvattnet. I det vatten som kom ut från ett reningsverk som renade vatten från 90 olika läkemedelsfabriker fanns bland annat nivåer av ett antibiotikum, ciprofloxacin, som var högre än den som finns i blodet på en patient som behandlas med läkemedlet (läs mer här).

Ingen läkemedelsproducent i Sverige ville då kännas vid att de använde aktiva substanser från någon av de fabriker som renade sitt vatten i Hyderabad. Vid en rundringning som Läkemedelsvärlden gjorde hösten 2007 förnekade samtliga producenter av ciprofloxacin att de hade något med de här produktionsanläggningarna att göra.

Men nu har Joakim Larsson gått vidare och begärt ut uppgifter från Läkemedelsverket om var de läkemedel som säljs på den svenska läkemedelsmarknaden produceras. Först fick de nej, men sen konstaterade Läkemedelsverket att det var ok att lämna ut dessa uppgifter för forskningsändamål. Forskarna undersökte de 9 substanser som fanns i högst koncentration i det indiska avloppsvattnet.

Det visade sig då att det fanns 123 produkter som producerades i Indien. 74 av dessa visade sig produceras i fabriker som skickade sitt avloppsvatten till det aktuella reningsverket i Hyderabad.
? Vissa har ju avfärdat vår tidigare studie med att det bara var en fallstudie och att undersökningen bara gjordes på ett ställe. Men det här visar ju att de här fabrikerna är viktiga i den globala läkemedelsproduktionen.
Vilka företagen är får inte Joakim Larsson gå ut med enligt sekretessavtal.

Den senaste veckan har frågan fått stor internationell uppmärksamhet sedan nyhetsbyrån AP gjorde ett stort reportage. I går publicerade också Nature en nyhetsartikel om problemet, där bland annat Sveriges arbete med frågan lyftes upp. Regeringen har bland annat gett Läkemedelsverket i uppgift att under 2009 se över vad Sverige kan göra för att driva frågan internationellt.
? Särskilt upplyftande nu är att det verkar som om frågan fått stor uppmärksamhet i Indien, deras premiärminister har gått ut och begärt nya mätningar av vattnet. Kanske kan det börja hända något nu, säger Joakim Larsson.

Kartläggningen av produkterna som säljs på den svenska marknaden är publicerad i tidskriften Regulatory Toxicology and Pharmacology.

Du kan läsa mer om miljökrisen vid indiska läkemedelsfabriker i Läkemedelsvärldens special ?Ignorerad miljökris? i LmV nummer 7 2008.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. I samband med att Nature publicerade sin nyhetsartikel den 4 februari och svensk dagspress, bland andra SvD och DN, följde upp artikeln, gav jag följande kommentar på Pfizers miljö- och ansvarblogg:
    http://ansvarsblogg.pfizer.se/2009/02/04/tillverkning-av-lakemedel-i-indien-2/

    Arbetet i denna fråga, under ledning av Läkemedelsverket och i samarbete bland andra med oss inom läkemedelsindustrin, kommer att vara mycket aktivt under 2009.

    Bengt Mattson, CSR & miljöchef Pfizer AB